A lua apă în gură – proiecție, 25.08.2021, 20:30

IMG_3980
– – – scroll down for English – – –

RO

A lua apă în gură – proiecție, 25.08.2021, 20:30

25 augusti 2021, ora 20:30
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Vă invităm la Apartamentul Deschis, la o proiecție de lucrări de artă video, animație și filme documentare de scurt metraj colectate în urma apelului de participare „A lua apă în gură”.
Selecția propusă reflectă preocupările autorilor pentru tema ecologiei, în particular pentru problema accesului la resursele de apă și apa ca un bun comun. Dincolo de puterea ei de conectare, apa reprezentată prin fluvii, este cea care poate separa comunități, contribuind la fragmentarea identității acestora. Lucrările, totodată, atenționează asupra unor subiecte precum cele legate de lipsa unei justiții echitabile, nivel scăzut de informare a populației, interese geopolitice existente în Republica Moldova dar și în restul lumii.

Contribuții:

 • Tăcerea Izvoarelor – un video de Alicja ROGALSKA [PL/UK] / 2016 / 5 min. 30 sec.
 • Vis topit – un video de Alyona FUTSUR / 1 min. 30 sec.
 • Podul – motivul real al migrației oamenilor în Europa spre Vest – un video de Cristina DAVID [RO] / 2 min
 • Râul – un video de Cătălina BUCOS [MD] / 2018 / 3 min. 30 sec.
 • Râurile noastre toate – un film documentar de Lucia LUPU [MD] / 2020 / 16 min.
 • Bîc Navigabil un video de Ghenadie POPESCU [MD] / 2009 / 17 min.
 • Râul Ichel – un video de Ghenadie POPESCU [MD] / 2012 / 15 min.
 • Râul Racoveț un video de Ghenadie POPESCU [MD] / 2014 / 9 min.
 • Râul Camenca – un video de Ghenadie POPESCU [MD] / 2014 / 11 min.
 • Râul Ciorna un video de Ghenadie POPESCU [MD] / 2016 / 12 min
 • Valea Prutului de Mijloc – un film documentar de Mircea BOBÎNĂ [MD] / 2011 / 16 min.

„intrare” liberă

Acest eveniment face parte din programul public al proiectului Edu-Art 2021 – consolidarea legăturii între comunitățile artistice, care este organizat și se desfășoară în spații culturale alternative din orașele Rîbnița, Dubăsari și Chișinău.

IMG_4045

EN

Keep mum with mouth full of water, 25.08.2021, 8.30 pm

August 25, 2021, 8.30 pm
Flat Space
68/1, Bucuresti str., Chisinau

We invite you to Flat Space to a screening of video artworks, animation and short documentaries collected after the open call “Keep mum with mouth full of water”.

This selection reflects topics such as ecology, in particular the issue of access to water and water resources as a common good. Beyond its power to connect, the water in the form of rivers is the one that can separate communities, contributing to the fragmentation of their identity. The works, at the same time, draw attention to topics such as those related to the lack of fair justice, low level of information of the population, geopolitical interests existing in the Republic of Moldova but also on the rest of the world.

List of Contributions:

 • Silence of Sources – a video by Alicja ROGALSKA [PL/UK] / 2016 / 5 min. 30 sec.
 • Melting dream – a video by Alyona FUTSUR / 1 min. 30 sec.
 • The bridge – The Real Reason of the Migration of People in Europe to West – a video by Cristina DAVID [RO] / 2 min
 • The river – a video by Cătălina BUCOS [MD] / 2018 / 3 min. 30 sec.
 • All our rivers – a documentary film by Lucia LUPU [MD] / 2020 / 16 min.
 • Navigable Bîc River – a video by Ghenadie POPESCU [MD] / 2009 / 17 min.
 • The Ichel River – a video by Ghenadie POPESCU [MD] / 2012 / 15 min.
 • The Racoveț River – a video by Ghenadie POPESCU [MD] / 2014 / 9 min.
 • The Camenca River – a video by Ghenadie POPESCU [MD] / 2014 / 11 min.
 • The Ciorna River – a video by Ghenadie POPESCU [MD] / 2016 / 12 min
 • Middle Prut Valley – a documentary film by Mircea BOBINA [MD] / 2011 / 16 min.

free ‘entrance’

This event is part of the public program of the Edu-Art 2021 project – strengthening the connection between artistic communities, which is organized in alternative cultural spaces in the cities of Ribnita, Dubasari and Chisinau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: