str. București 68, Chișinău

– – – scroll down for English – – –

RO

Spre deosebire de orașele din Europa de Vest, Chișinăul a beneficiat de spații publice deschise și accesibile. Perioada de tranziție ce a urmat declarației de independență a Republicii Moldova avea să modifice radical această situație. În general, se observă o tendință a statului de a se retrage de la menținerea spațiului urban și de a renunța la menținerea altor servicii publice.

În urma procesului de privatizare, care s-a petrecut în lipsă de transparență și în afara unui control, suprafața spațiilor publice a fost redusă drastic, determinând dispariția multor locuri cu o menire publică, cum ar fi terenurile de joc, parcurile și grădinile din zonele rezidențiale. La fel a avut de suferit infrastructura culturală și cea destinată sportului – unele stadioane au fost demolate, iar altele au fost transformate în piețe sau parcări pentru mașini. Acest lucru a fost urmat de o reducere a spațiilor verzi în favoarea unor noi blocuri destinate pentru oficii, birouri și locuințe private.

În acest context, lipsită de resurse și din cauza situației sale încă nesigure, autoritatea publică locală se poziționează mai curînd în calitate de negociator între interesul public și interesul investitorului privat, deseori aprobînd scenarii care transformă spatiul public urban într-un platou reprezentativ pentru puterea politică sau într-un paravan publicitar pentru posesorii de capital, în consecință fiind excluse multe alte grupuri subreprezentate.

În urma acestor procese scuarul din str. București 68 din Chișinău a fost transformat și el într-o parcare de mașini ilegală, iar funcția sa publică pare să nu mai fie relevantă și nu mai figurează în agenda zilei a autorităților publice locale.

Vladimir US

 

EN

Unlike cities from Western Europe, Chisinau benefited of open and accessible public spaces. The transition period following the declaration of independence of Republic of Moldova was going to radically change this situation. There is a general tendency of the state to withdraw its involvement in the maintenance of the urban space and to give up other public services.

Further to the privatisation process that lacked transparency and took place without any control, the public spaces area was dramatically reduced, which lead to the disappearance of many spaces with public functions such as playgrounds, parks and gardens in residential areas. Cultural and sports infrastructure was also altered – some sports grounds were demolished and others were turned into markets or car parks. It was followed by a reduction of green areas in favour of the new buildings for offices and private flats.

In this context, lacking resources and due to a yet uncertain situation, the local public authority rather positions itself as negotiator between public interest and the interest of the private investor, often endorsing scenarios turning urban space into a representative field for the political power or into an advertising board for capital owners, thus excluding many other under-represented groups.

As a follow up the square situated on Bucuresti Street 68 in Chisinau has turned into an illegal parking zone for cars, while its original public function doesn’t represent an interest to the local public authorities and is not present on their agenda anymore.

Vladimir US

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s