Revendicări Tipărite / Flying Claims


Dacă plantezi un bob și ai grijă de el, / If you plant a seed and you take care of it,
ceva minunat va crește
/ something wonderful will grow
de asemenea, în B68 / likewise in B68
noi încercăm să plantăm acest bob cu tine,
/ we intend to plant that seed with you,
și noi putem realiza ceva minunat împreună. / so we can achieve something wonderful together.

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Proiectul Fluturașe în acțiune a nascut pentru a căuta o soluție, un răspuns, o idee…

Întrebările noastre sunt:

“ Cum se hotârește folosirea spațiului public? ”
“ Noi, cetățenii, putem colabora în această decizie? ”
“ Cum trebuie să fi utilizat acest spațiu? ”
“ Ca un spațiu public trebuie să ne ofere, pentru toți, ceva ”

Primul pas este că trebuie să acceptăm că există o problemă. Noi nu putem rezolva o problemă dacă majoritatea cetățenilor o ignoră.

Unui dintre proiectele care au fost propus pentru B68 este să folosim Fluturașe în acțiune. Cu un desen sau o expresie scurtă, directă, casual și placută, noi încercăm să facem oamenii conștienți de cele mai aproapiate conflicte urbane. Intenția noastră este să realizăm o comunicație, o reacție și o colaborare cu oamenii. Împreună noi putem gestiona un spațiu liber, putem crea un spațiu public pentru toți.

Mai jos puteți vedea fluturașii care i-am distribuit pe mașinile parcate neregulamentar.
Și nu uitați că dacă noi acționăm împreună, noi o putem face!!

EN
– – – – –

The project Flying Claims was born to look for a solution, an answer, an idea …
Our questions are thus:

“ How is the use of a public space decided? ”
“ Can we, all citizens, collaborate in this decision? ”
“ What should be the use of this space? ”
“ As a public space it should provide us, all of us, something ”

The first step should be to accept that there is a problem. We cannot solve a problem if the majority of the citizens ignore it.

One of the projects that has been proposed for B68 is to make use of Flying Claims. Through a short, direct, casual and enjoyable phrase/drawing we intend to make the people conscious of our closest urban conflicts. Our intention is to achieve a communication, a reaction and a collaboration with the people. Together we can manage a free space, we can create a public space for all off us.

You can see below some of the flyers that we distributed on improperly parked cars.
And remeber that if we put all our actions together, we can do it!

Imprima fluturasul / Print the flyer (PDF)

Imprima fluturasul / Print the flyer (PDF)

Imprima fluturasul / Print the flyer (PDF)

Imprima fluturasul / Print the flyer (PDF)

Imprima fluturasul / Print the flyer (PDF)

Imprima fluturasul / Print the flyer (PDF)

Imprima fluturasul / Print the flyer (PDF)

Imprima fluturasul / Print the flyer (PDF)

Imprima fluturasul / Print the flyer (PDF)

Imprima fluturasul / Print the flyer (PDF)

Imprima fluturasul / Print the flyer (PDF)

Imprima fluturasul / Print the flyer (PDF)

Imprima fluturasul / Print the flyer (PDF)

One comment

  1. Pingback: Vă mulţumim că ne-aţi blocat calea. Aici e zonă pietonală! / Locals

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s