Edu-Art 2021: A lua apă în gură – apel la contribuții de lucrări video și filme documentare (data limită: 18 august 2021)

silence-of-sources_6
Tăcerea Izvoarelor – un performance de Alicja Rogalska, Chișinău 2016 / Молчание источников – перформанс Алисии Рогальской, Кишинев 2016 / Silence of Sources – a performance by Alicja Rogalska, Chisinau 2016

– читайте ниже на русском –
– scroll down for English –

RO

Edu-Art 2021 – consolidarea legăturii între comunitățile artistice

A lua apă în gură – apel la contribuții de lucrări video și filme

Invităm artiști și regizori de filme să transmită lucrări video și filme documentare la tema Apei ca bun comun. Lucrările colectate vor fi proiectate în spațiile publice din orașele Chișinău, Rîbnița, Dubăsari și în alte localități din Republica Moldova, în cadrul programului public al proiectului Edu-Art 2021.

Regulament
autorul își dă acordul pentru:
– prezentarea publică a lucrării sale în cadrul proiectului educațional Edu-Art 2021 și păstrarea acesteia în arhiva Asociației Oberliht. / proiectului Chioșc/B68: https://bucuresti68.wordpress.com/;
– prezentarea publică a lucrării sale în cadrul altor proiecte culturale (ateliere, conferințe, seminarii etc.) și/sau educaționale;
– prezentarea publică a lucrării va fi cu scop necomercial și cu acces liber la toate evenimentele pentru publicul larg.

procedura de înscriere a lucrării:
Doritorii de a-și înscrie lucrările sunt rugați să le transmită prin intermediul unui serviciul de transfer de fișiere la adresa: info(a)oberliht.org, însoțite de informații:
– Numele și Prenumele autorului lucrării sau al membrilor echipei;
– denumirea lucrării
– o imagine din cadrul lucrării video / filmului;
– un scurt sinopsis;
– subtitrările disponibile în limbile română / rusă / engleză / franceză.

data limită: 18 august, 2021

Ediția din acest an prevede organizarea unei ciclo-expediții de cercetare de-a lungul râului Nistru, cu scopul documentării proceselor de transformare socială, economică, culturală și de ordin ecologic, care s-au petrecut pe parcursul ultimelor trei decenii pe ambele maluri ale fluviului. Detalii despre această activitate pot fi citite aici: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/expeditie/

informație suplimentară despre proiectul Edu-Art 2021

Informație de contact:
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

RU

Edu-Art 2021 / укрепление связей между художественными сообществами

Набрать в рот воды – принимаем заявки для участия в программе показов кино и видеоработ

Приглашаем художников и режиссеров прислать видеоработы и документальные фильмы на тему Вода как общее благо. Отобранные работы будут показаны в общественных местах в Кишиневе, Рыбнице, Дубоссарах и других населенных пунктах Республики Молдова в рамках общественной программы проекта Edu-Art 2021.

условия участия
Автор дает согласие на:
– публичную презентацию своей работы в рамках образовательного проекта Edu-Art 2021 и хранение ее в архивах ассоциации Oberliht. / Проект Chiosc / B68: https://bucuresti68.wordpress.com/;
– публичную презентацию его работ в других культурных или образовательных проектах (мастер-классах, конференциях, семинарах и т. д.);
– работа автора не будет использоваться в коммерческих целях, а мероприятие будет доступно для широкой публики.

оформление заявки

Тех, кто хочет отправить свою работу, просим отправить ее через сервисы передачи файлов на адрес: info(a)oberliht.org, с информацией:

– Имя и Фамилия автора или членов коллектива;
– название работы
– кадр из видео / кино;
– краткое описание;
– субтитры на румынском / русском / английском / или французском языках.

предельный срок: 18 августа, 2021

Проект этого года предусматривает организацию исследовательской велоэкспедиции вдоль Днестра, чтобы задокументировать процессы социальных, экономических, культурных и экологических преобразований, которые произошли за последние три десятилетия на обоих берегах реки. Детали об экспедиции: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/expeditie/

Дополнительная информация о проекте Edu-Art 2021

Контактная информация:
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info(a)oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

EN

Edu-Art 2021 – strengthening the connection between artistic communities

Keep mum with mouth full of water – call for contributions of film and movies’ productions

Artists and film directors are invited to submit video works and documentaries on the subject of Water as a common good. The collected works will be screened in public spaces in the cities of Chișinau, Ribnita, Dubasari and other venues in the Republic of Moldova, within the frame of  the public program of the Edu-Art 2021 project.

Regulations
The author agrees to:
– have the work presented and screened in a public presentation within the Edu-Art 2021 educational project and archived in Oberliht Association / Chiosc project / B68: https://bucuresti68.wordpress.com;
– have the work presented and screened in other cultural and / or educational projects (workshops, conferences, seminars, etc.);
– the public presentation of the work will be for non-commercial purposes and with free access to all events for the general public.

Application process
Please submit your work via a file transfer service to: info(a)oberliht.org, accompanied by the following information:
– Name and Surname of the author/s;
– Title of the work
– An image from the video / film work;
– A short synopsis;
– Subtitles, if available in Romanian / Russian / English / French.

deadline: August 18, 2021

This year’s program consists of a research-cycle expedition along the Dniester River, in order to document the processes of social, economic, cultural and ecological transformation that have occurred over the past three decades on both banks of the river. Details about this activity can be found here: https://arteduct.wordpress.com/edu-art-2021/expeditie/

additional information about the Edu-Art 2021 project

Contact information:
tel: +373 22 286317, +373 79910102
email: info (a) oberliht.org
http://oberliht.org
https://t.me/oberliht
https://www.facebook.com/asociatia.oberliht

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: