VIDEOCHIOŞC: Bicicletele vs mașini, 25 mai 2018, ora 21:00

VIDEOKIOSK: Bikes vs. cars, May 25, 2018, 9:00 pm

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –
A merge cu bicicleta nu este pe atât de inofensiv pe cât pare. Este, bineînțeles, ecologic și economic: arde mai puțin petrol și asta nu poate fi decât un lucru pozitiv. Dar a merge cu bicicleta are și o foarte puternică conotație politică: semnifică un act de autonomie, independență și libertate. Un mijloc de transport fără bariere economice și faptul că te poți strecura oriunde, este visul oricăruia care vrea să se simtă autosuficient. De asemenea, este și un instrument cultural care îți permite să ajung în locuri mai izolate și să întâlnești oameni noi.

Noi iți propunem să fii activ și să te alături mișcării Critical Mass din 25 mai (poți afla mai multe despre aceasta mișcare globala pe Wikipedia și în eveniment FB), iar după – să-ți odihnești picioarele urmărind un film documentar la Apartamentul Deschis.

Trăiască bicicleta, trăiască dragostea, vino la Critical Mass si la protecția noastră de film!

Bicicletele vs mașini
90 ‘ / 2015 / SUA
Fredrik Gertten

Bicicletele vs mașini este un documentar despre bicicletă și ce instrument uimitor de schimbare poate fi. Acesta evidențiază conflictul în planificarea urbană dintre biciclete, mașini și utilizarea în continuă creștere a combustibililor fosili.
Filmul ne prezintă o criză globală despre care știm cu toții că trebuie să vorbim: clima, resursele pământului, orașele în care întreaga suprafață este acaparată de mașină. Un trafic mereu în creștere, haotic, zgomotos și murdar. Bicicleta este un instrument excelent pentru schimbare, dar cei care câștigă din vânzarea mașinilor investesc miliarde în fiecare an în activități de lobby și publicitate pentru a-și proteja afacerea. În film întâlnim activiști și gânditori care luptă pentru niște orașe mai bune, care refuză să lase bicicletele, în ciuda numărului tot mai mare de persoane ucise în trafic.

‘intrare’ liberă

Această proiecție este parte a proiectului Centrului Civic al Chișinăului – cinema în aer liber și al programului Zilelor Spațiului Public 2018 (ediția a 3-a), și beneficiză de suținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM în cadrul proiectului CHIOȘC.

EN
– – – – –
Riding a bike is not as neutral as it seems. It is of course ecological and economical: burning less oil has only good sides! But it is also terribly political: it is an act of autonomy, independence and freedom. A transport without economic barriers and the fact that you can slip everywhere, it is the dream of anyone who is looking for self-sufficiency. It also makes it a strong cultural tool that allows you to reach isolated places and allows new encounters. The cyclo-tourism is old but has never been so modern! It implies an idea of ​​seeing tourism less in the light of a capitalist consumption of exoticism, but on the basis of an exchange.

We propose to put yourself in action by coming to the Critical Mass on May 25 (more info about this international movement: wikipedia, and in FB event), and then give your legs some rest while watching a documentary movie at Flat Space.

Long live the bike, long live the love, come to the Critical Mass and our projection!

Bikes vs Cars
90’ / 2015 / USA
Fredrik Gertten

Bikes vs Cars is a documentary about the bike and what an amazing tool for change it can be. It highlights a conflict in city planning between bikes, cars and a growing reliance on fossil fuels.
The film depicts a global crisis that we all deep down know we need to talk about: climate, earth’s resources, cities where the entire surface is consumed by the car. An ever-growing, dirty, noisy traffic chaos. The bike is a great tool for change, but the powerful interests who gain from the private car invest billions each year on lobbying and advertising to protect their business. In the film we meet activists and thinkers who are fighting for better cities, who refuse to stop riding despite the increasing number killed in traffic.

free ‘entrance’

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema project and takes place in the frame of Public Space Days 2018 program, which is supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova in the frame of KIOSK project.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: