VIDEOCHIOȘC: filme scurte de Vladimir TURNER [CZ], în prezența autorului, 15 mai 2018, ora 21:00

VIDEOKIOSK: short films by Vladimir TURNER [CZ], in the presence of the author, May 15, 2018, 9:00 pm

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –
Proiecție de filme scurte a lui Vladimir TURNER [CZ]
artistul ceh va prezenta filmele sale și va vorbi despre contextul urban

15 mai 2018, ora 21:00
Apartamentul Deschis

str. București 68/1, Chișinău

Grolou, Un portret
6′ / 2010 / Argentina / Republica Cehă

Un portret al muralistului francez care locuiește în Buenos Aires – Luis alias GROLOU

UFF
14′ / 2009 / Republica Cehă

19 mai 2009, Praga a experimentat un spectacol stradal numit UFF. Monitorizam semnalul unuia dintre telefoanele noastre mobile, monitorizate permanent de către Poliția cehă. Prin utilizarea datelor de localizare am lăsat semne pe străzile din Praga, care puteau fi urmărite în timp real pe web sau urmărite prin hărțile afișate pe afișele stradale, participând astfel la o activitate în care au fost create 18 intervenții în peisajul urban. Prin recontextualizarea obiectelor și a locurilor ne-am propus să interacționăm cu împrejurimile noastre. Există două modalități de prezentare a acestui proiect: screening video-documentar linear (14 min) / video-instalație interactivă, în care vizitatorii pot porni un scurt documentar a unei intervenții speciale plasată pe o hartă interactivă a orașului Praga.

Terra Nullius
26′ / 2015 / Republica Cehă

Acest film experimentează cu stereotipurile unui film popular de observare științifică – folosind o abordare formală, arată ceea ce se întâmplă pe insula Rohan din Praga, un imens câmp de terenuri industriale în apropierea centrului orașului. După o scurtă prezentare a istoriei acestui spațiu specific, suntem familiarizați cu prezentul optimist și activitățile locale de bază, confruntându-se în sfârșit cu problemele de dezvoltare durabilă.

Funeralii
10′ / 2016 / Republica Cehă

Prin spectacolele în peisajul post-industrial al Bazinului Principal, regizorul problematizează consecințele exploatării resurselor naturale. Tablourile live, în care sunt ținute funeralii simbolice pentru peisajul devastat – paradoxal pline de frumusețe ciudată, nenaturală – reprezintă un comentariu critic asupra atitudinii noastre față de mediul înconjurător.

‘intrare’ liberă

Această proiecție este parte a programului Centrului Civic al Chișinăului – cinema în aer liber, și beneficiză de suținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM în cadrul proiectului CHIOȘC.

EN
– – – – –
A commented screening of short movies by Vladimir TURNER, a Czech artist who will himself talk about his movies and his thoughts about the city.

May 15, 2018, 9 pm
Flat Space

68/1 Bucuresti str., Chisinau

Grolou, A Portrait
6’ / 2010 / Argentina / Czech Republic

A portrait of french muralist living in Buenos Aires – Luis aka GROLOU

UFF
14’ / 2009 / Czech Republic

19th May, 2009, Prague experienced a daylong street performance called UFF. We were monitoring signal of one of our mobile phones just as it is perpetually monitored by the Czech Police. Through use of the location data we left a trace in the streets of Prague which could be watched real time on the web or followed via maps shown on street posters and thus taking part in the happening during which 18 interventions to the city landscape were created. Through re–contextualization of objects and places we aimed to interact with our surrounding. There are two ways how to present this project: linear video-documentary screening (14min) / interactive video-installation, where visitors can play short documentary of particular intervention show on an interactive map of Prague.

Terra Nullius
26’ / 2015 / Czech Republic

This film experiments with the stereotypes of a popular science observational film – using a formal approach, it shows what’s happening on Rohan Island in Prague, a huge brownfield site close to the city centre. After a short description of the interesting history of this specific area, we are introduced to its positive present and local grassroots activities, finally confronting the issues of future development.

Funeral
10’/ 2016 / Czech Republic

Through performances in the post-industrial landscape of the Most Basin, the filmmaker addresses the consequences of exploiting natural resources. Live tableaux, in which symbolic funerals for the devastated landscape – paradoxically full of strange unnatural beauty – are held, are a critical commentary on how we deal with the natural environment.

free ‘entrance’

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema project and is supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova in the frame of KIOSK project.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: