Filme scurte de David MOZNY [CZ] / short films, 18 octombrie 2016, ora 19:00

screen-shot_rahova_2016-10-04-at-12-47-56-pm-copy

– – – scroll down for English – – –

Short films by David MOZNY [CZ], October 18, 2016, 7 pm

RO

Filme scurte de David MOZNY [CZ]

Apartamentul Deschis
18 Octombrie 2016, ora 19:00

str. București 68/1, Chișinău

Les Heures, 3’
Filmul este bazat pe ilustrații din revista ”Do it yourself / Urob si sam”, care a constituit un fenomen social în țările estice din anii ’70, fiind imprimate 250 000 de reviste / ediție. Oamenii își împărtășeau ideile despre cum să faci diferite lucruri imaginabile în propria casă. Video-ul acompaniat de muzica electronică contemporană a trupei franceze ”HNN”. Ore liniștite pentru toți meșterii amatori fericiți.

Rahova, 7’ 30’’
Acest video este bazat pe înregistrările realizate în Rahova: un cartier de locuințe și imobile din București, România. A fost ales ca și loc situat la sfîrșitul utopiei. Video-ul reciclează și deconstruiește peisajul familiar transformîndu-l în distragere. Arhitectura prefabricată a anilor ’70 – luptă cu propria-i decădere, confruntîndu-se cu dezintegrarea digitală. Aparatul de fotografiat curge încet prin blocurile de case, locul este gol, există doar suprafața din beton a mașinăriei de locuit. Prin digitalizarea locului, care-și are rădăcinile atît de adînc ancorate în propria-i realitate rațională, aceasta se transformă într-o construcție fragilă de vis.

Insomnie, 8’ 20’’

Deșeuri sufletești virtuale, 2’ 40’’
este o narațiune vizuală de scurt metraj, care ne duce într-o călătorie prin lumea obișnuită a mediilor urbane. Este realizată din printuri digitalizate preluate din cărțile socialiste despre arhitectură și menaj din anii ’70. Scenele cu clădirile în paragină și camera pustii evocă atmosfera intima de echilbrare dintre comoditate și cataclism.

„intrare” gratuită

David MOZNY este un artist vizual care trăiește și lucrează în Brno [CZ], din 2000 lucrează la calculator și produce imagini și instalații video. Lucrează ca profesor part-time la Departamentul Media al Facultății de Studii Sociale la Universitatea Masaryk. Deasemeni se manifestă prin muzică în cluburi locale.

Acest film face parte din programul Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema, și beneficiază de suținerea Fundației Culturale Europene în cadrul programului Acţiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

screen-shot_rahova_2016-10-04-at-12-48-52-pm-copy

EN

Short films by David MOZNY [CZ]

Flat Space
October 18, 2016, 7 pm
Chisinau, Bucuresti str. 68/1

Les Heures, 3′
The video is based on the illustrations in the magazine “Do it yourself / Urob si sam”, which was the social phenomena in the 70’s in former eastern countries: 250 000 prints per issue. People were sharing their ideas how to make all imaginable things on their own at home. In the video it is paired with the contemporary electro music from the French Band “HNN”. Easy hours for all the merry bricoleurs!

Rahova, 7’ 30’’
This video is based on records taken in Rahova housing estate in Bucharest, Romania. It was chosen as the place at the end of utopia. The video recycles and deconstructs the familiar scenery turning it into the distraction. The pre-cast 70s architecture – fighting with its own decay – is facing the digital disintegration. Camera slowly flows through the blocks of houses, the place is empty, just the surface of the concrete housing machine. Through the digitalasing the place, which so deeply roots in its own heavyweight rational reality, it turns into the fragile dreamy construction.

Sleepless, 8’ 20’’

Virtual soul waste, 2’ 40’’
is a short visual narrative, taking us on a trip through the world of ordinary urban environments. I t is made out of digitalized offset prints taken from books on 70’s socialist architecture and housekeeping. Crumbling scenes of buildings and empty rooms evoke the intimate atmosphere balancing between snugness and cataclysm.

free ”entrance”

David MOZNY is visual artist living and working in Brno [CZ], since 2000 he works with computers and produce images and video installations. He is a part time teacher at the New Media Department of the Faculty of Social Studies at Masaryk University. He also performs in local clubs.

This program is part of Chisinau Civic Center – open air cinema program: http://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema, and is supported by the European Cultural Foundation in the frame of the Connected Action for the Commons project.

Connected_action_logo_logo_black_small

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: