Lucrări sociale de Alicja ROGALSKA, 21 septembrie 2016, ora 20:00

14369871_10153689641237131_5238675918654483305_n

– – – scroll down for English – – –

Social works by Alicja ROGALSKA, September 21, 2016, 8 pm

RO

Lucrări sociale de Alicja ROGALSKA

Apartament Deschis
21 septembrie 2016, ora 20:00
str. București 68/1, Chișinău

Alicja Rogalska, artistă poloneză, va prezenta o selecție de lucrări video care documentează proiectele sale participative performative, realizate în Polonia. După proiecție va avea loc o discuție cu autoarea.

Cîntecul Broniow (4’47”), este un cîntec folcloric contemporan despre situația socio-economică a regiunii rurale din Masovia (Polonia), cunoscută pentru tradițiile sale bogate în muzică de folclor și rata ridicată de șomaj din țară. Cîntecul, scris în colaborare cu locuitorii din zona rurală și trupa muzicală folk Broniowianki, a fost prezentat la nivel local într-o serie de performance-uri și documentat video, constrastînd reprezentarea etnografică (imaginea) a propriului unghi de vedere al oamenilor despre această situație (versurile). Melodia a fost preluată de la un cîntec local preferat.

”Dealer de lacrimi” (11’58”) (în colaborare cu Łukasz Surowiec) – a fost un magazin temporar pe o stradă aliniată cu magazine de împrumut pentru a pune în gaj obiecte de valoare, în Lublin, Polonia, o regiune cu o rată înaltă a șomajului și expusă excluziunii socio-economice. În condiții special amenajate ce reamintesc de o bancă, un salon de cosmetică sau un vestiar, oamenii își puteau produce sau vinde propriile lacrimi pentru aproximativ €25/3ml. Aproape 200 de oamenii au participat în proiect (magazinul s-a închis după 4 zile după ce fondurile au fost epuizate). Proiectul a atras o atenție considerabilă din partea mass-mediei și discuții publice pe tema muncii afective și a comercializării emoțiilor.

Revoluția visată (13’18”), este un video bazat pe documentarea unui performance care a avut loc în Teatrul Nowy din Lodz, Polonia. Activiștii locali au fost invitați să ia parte într-un atelier experimental, în cadrul căruia au articulat împreună scenarii posibile despre viitorul societății. Hipnoza nu a fost folosită doar în calitate de un instrument meditativ pentru a spori concentrarea și a facilita creativitatea, ci totodată pentru a îndepărta barierile unor experiențe. Proiectul reprezintă o încercare de a trece dincolo de formele de subiectivitate create de hegemonia ideologică a capitalismului neoliberalist global, care face apel la gîndirea noastră rațională și afectivitate, și ne limitează orizonturile imaginației.

”intrare” liberă

Alicja ROGALSKA este o artistă născută în Polonia și stabilită în Londra. Practicile ei artistice sunt interdisciplinare și cuprind atît cercetare cît și producere, cu un focus pe structurile sociale și subtextele politice ale cotidianului. În mod deosebit proiectele ei țin de un context care implică participare, creare de situații și colaborări cu alți oameni. Aceste evenimente și momente efemere acționează ca catalizatori pentru a pune la îndoială, a imagina, a reflecta și a testa în mod colectiv diferite căi de a fi împreună. Fiind adînc rădăcinate în context, lucrările ei au scopul de a ocupa spațiul dintre ceea ce există și ceea ce ar putea fi.

Acest eveniment este parte a programului de rezidență artistică CHIOȘC susținut de Fundația Culturală Europeană drept parte a proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune. Eveniment co-finanțat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național al Republicii Polonia.

EN

Social works by Alicja ROGALSKA

Flat Space
September 21, 2016, 8 pm
Chisinau, Bucuresti str. 68/1

Polish artist Alicja ROGALSKA will present a selection of videos that resulted from her participatory performative projects realised in Poland. The screening will be followed by Q & A and a discussion with the artist.

Broniow Song (4’47”) – a contemporary folk-song on the socio-economic situation of the rural area of Masovia, Poland, known for rich folk music traditions and the highest unemployment in the country. The song, written in collaboration with villagers and the folk singing group Broniowianki, was presented locally in a series of performances and documented on video, contrasting ethnographic representation (the image) with the peopleʼs own view of their situation (the lyrics). The tune was appropriated from a local love song.

Tear Dealer (11’58”) (a collaboration with Łukasz Surowiec) – was a temporary shop on a street lined with pawnshops and loan sharks in Lublin, Poland, an area of high unemployment and related socio-economic exclusion. In the specially arranged premises reminiscent of a bank, a cosmetic salon or a dressing room, people could produce and sell their tears for approximately €25/3ml. Nearly 200 people took part in the project, (the shop closed after 4 days because the funds were exhausted). The project attracted huge media attention and public discussion on the issues of affective labour, and commercialization of emotions.

Dreamed Revolution (13’18”) – video based on documentation of a performance which took place in Teatr Nowy in Lodz, Poland. Local activists were invited to take part in an experimental workshop and, hypnotized by a professional hypnotist, collectively articulate possible scenarios for a future society. Hypnosis was not only used as a meditative tool to increase focus and facilitate creativity but also to remove learned thinking barriers. The project was an attempt to move beyond the forms of subjectivity created by the ideological hegemony of global neoliberal capitalism which inform our rational thinking and affectivity and limit the horizons of our imagination.

free ‘entrance’

Alicja ROGALSKA is a Polish-born artist based in London. Her practice is interdisciplinary and encompasses both research and production with a focus on social structures and the political subtext of the everyday. She mostly works in context on projects that involve participation, creating situations and collaboration with others, brought to the project for their particular skill or expertise. These events and ephemeral moments act as catalysts for collective questioning, imagining, reflecting and testing different ways of being together. Being both rooted in a context and speculative, her projects aim to occupy the space between what already exists and what is possible.

 

This event is part of KIOSK AIR program and is organized in the frame of the Connected Action for the Commons project, supported by the European Cultural Foundation (ECF). Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.

mkidn_logoeng-mono

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: