FAȚADE PUBLICE: Lectură publică de poezie și proză, 4 august 2018, 19:00

 

Публичное чтение стихов и прозы, 4 августа 2018, 19:00

— прокрутите вниз для русской версии —

RO
——
Lectură publică de poezie și proză
cu participarea tinerilor/relor poeți/poete și scriitori/scriitoare

4 august 2018, ora 19:00
Apartamentul Deschis

str. București 68/1, Chișinău

Vă invităm la o lectură publică de poezie și proză a tinerilor/tinerelor de pe ambele maluri ale Nistrului. Evenimentul se organizează cu scopul ca în timp să se creeze conexiuni între artiștii din aceste zone. În urma apelului de participare au fost selectați 10 participanți, poeziile și textele cărora vă invităm să le ascultați în această sâmbătă.

Acest eveniment este organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Centrul Apriori și beneficiază de programul „Susținerea măsurilor de promovare a încrederii” finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD: Poduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр, precum și de susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova

4 августа 2018, 19:00
Открытая Квартира

ул. Bucuresti 68, Кишинев

Приглашаем вас на публичное чтение стихов и прозы молодых поэтов и писателей с обоих берегов Днестра. Это событие направленно на воссоздание связей между художниками этого региона. В следствии аннонса для участия были отобраны 10 участников которые прочитают свои стихи в эту субботу.

Мероприятие  организованно Ассоциацией «Оберлихт» в сотрудничестве с ИПЦ «Априори» / Apriori ILC, в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», которая финансируется Европейским союзом и внедряется ПРООНPoduri de încredere peste Nistru – Мосты доверия через Днестр, а также при поддержке Министерства Образования, Культуры и Науки РМ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: