Vara a luat sfîrșit / The summer is over

B68: Vara a luat sfîrșit / The summer is over

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Vara s-a terminat iar noi, voluntarii Asociaţiei Oberliht, suntem la Apartamentul Deschis, cu ochii închişi, încercând să ne amintim de momente frumoase: noi vedem zile cu soare, dar şi cu ploaie, copii sărind şi alergând după ore, tineri opriţi lângă cărţile expuse pentru schimb şi întrebându-se dacă le pot lua cu adevărat gratuit, adulţi glumind despre greutatea pe care o arată cântarul, şi alţi oameni şezând lângă noi, pălăvrăgind la un ceai.

Dar, mai ales, noi, așezați cu ochii închişi, ne vedem înconjuraţi de oameni care folosesc spaţiul din jurul Apartamentului Deschis în cele mai diferite moduri:

Ne aducem aminte de nopţile cu “Kompot”, organizate de Teatru Spalatorie, muzica, pahare cu compot, dansuri şi atmosfera relaxantă.

KOMPOT din 7 iulie 2012

Ne aducem aminte de construcţia platformei galbene împreună cu grupul de arhitecţi veniţi din Republica Cehă, Georgia şi România, care a avut loc în cadrul proiectului SPACES şi care a rezultat într-un cinema în aer liber, unde timp de o săptămână și ceva au fost proiectate filme pe peretele din faţa Apartament-ului Deschis.

Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber, august 2012

Ne aducem aminte de o mulţime de alte proiecţii, în colaborare cu Art Labyrinth (link), cu strâini care au locuit la Chişinău (link), cu DanceFest-ul moldovenesc (link),…

Şi nu putem uita, fireşte, de Darmarka (link), un târg de schimb gratuit, care a avut loc la Apartament-ul Deschis, în timpul unei duminici minunate şi însorite, ca să enumerăm doar cîteva.

Darmarka n5

Darmarka nr. 5, 2 septembrie 2012

Dar vara a luat sfîrșit lăsînd frunzele să cadă, culorile se schimbă, cerul a devenit cenușiu, asta e.. Dacă treci zilele astea lîngă Apartament-ul Deschis, ne vei găsi așezați pe betonul rece al Apartament-ului, cu mâinile îngheţate, pregătind următoarea proiecţie, aşteptînd persoanele care răspund apelulului pentru carţi (link), fierbînd apă pentru ceai şi uitându-ne la cer în speranța unei raze de soare.

Lucrătorii Departamentului Municipal de Cultură, observând această scenă prin geamurile sale, acolo sus în clădirea înaltă şi gri, şi îngrijorati fiind de sănătatea voluntarilor, au hotărît, cîteva zile în urma, să rezolve problema: ei au dat din nou drumul la mașini în scuar, în jurul Apartamentul-ui Deschis, iar noi credem că au făcut-o ca să încălzească voluntarii îngheţați cu căldura motoarelor şi cu fumul cald ce iese din ţevile de eşapament ale maşinilor. Care alt motiv poate exista pentru reîntoarcerea maşinilor în acest spaţiu, după o vară plină de evenimente reuşite adresate locuitorilor Chișinăului?

Noi ne uităm în sus, la clădirea înaltă, mulțumiți dar confuzi şi cu o neînţelegere în ochii noştri, iar între timp ce ne frecăm mîinile şi ne gândim cît de bine a fost fără maşini. De asemenea ne gândim că, fiind străini, noi nu vom fi vreodată capabili să inţelegem modul de acțiune al moldovenilor.

Laura Bohigas Vendrell

parcare, 23 octombrie 2012

EN
– – – – –

The summer is over and we, the volunteers of Oberliht, sit at Flat Space, with our eyes closed, trying to remember the good moments: we see sunny, but also rainy days, children jumping and running around after school, teenagers stopping next to the books for the exchange and wondering if they can really take them for free, adults joking about the weight the scale shows, and the most diverse people sitting next to us, chatting with a cup of tea in their hands.

But most of all, sitting with our eyes closed, we see ourselves surrounded with people using the space around Flat Space in the most different ways:

We remember the nights with the Kompot of Teatru Spalatorie, the music, the glasses with kompot, the dancing and the relaxed, happy atmosphere.

KOMPOT, July 7, 2012

We remember the construction of the yellow platform with the group of architects from Czech Republic, Georgia and Romania, which took part in the frame of the SPACES project, and that concluded in an OPEN-AIR cinema, which during more than a week offered daily screenings on the wall in front of Flat Space.

We remember, also, a lot of other screenings, in collaboration with Art Labyrinth (link), with foreigners that used to live in Chisinau (link), with the Moldovan DanceFest (link), …

And we can’t forget, of course, the Darmarka (link), this free exchange market, that once was held at Flat Space, during a wonderful sunny Sunday, to mention just few of them.

Foot tenis, August 2012

But the summer is over, leaves falling, colours changing, grey skies, all this… If you pass by Flat Space these days, you might see us sitting on the cold concrete with the hands frozen, preparing the next screening, waiting for people to respond to the call for books (link), boiling some water to prepare tea and looking at the sky hopping for a ray of sunshine.

The City Cultural Department, observing the scene from the windows, up there in the high grey building, and concerned about the health of the volunteers, decided, a few days ago, to solve the situation: they brought back the cars around Flat Space, and we guess that this was just to warm up frozen volunteers with the heat of the engines and the hot smoke from the exhaust pipes of the cars. Which other reason can be there to give this space back to the cars after a summer full of successful events for the people?

We look up to the big building, with a mix of confused gratitude and incomprehension in our eyes, and while we rub our hands and think how great was for the people without the cars, we also think that, maybe because we are foreigners, there is something in the Moldovan way of acting that we will never be able to understand.

Laura Bohigas Vendrell

parking, 23 october 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: