Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii – uși deschise în Apartamentul Deschis (7 octombrie 2022, ora 15:00-21:00) / Edu-Art 2022 / Re-public of culture workers – open doors at Flat Space

– scroll down for English –

RO

Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii – uși deschise în Apartamentul Deschis
Vineri, 7 octombrie 2022, ora 15:00-21:00
Apartament Deschis
(str. București 68/1, Chișinău)

În lunile septembrie și octombrie curent, Casa Zemstvei găzduiește un grup de artiștii locali emergenți și din rețeaua Art Prospect / programul Fondul Noii Democrații, invitați de a lua parte la un laborator de artă cu tema Auto-organizarea pe timp de criză. Activitatea are scopul de a experimenta cu un model de societate bazat pe infrastructuri culturale alternative, pentru a împărtăși experiențe de conviețuire și creație și de a crește reziliența comunității culturale internaționale în fața unor crize. Timp de 3 săptămâni participanții au reflectat asupra metodelor de autoorganizare și la tema spațiilor culturale alternative, au dezvoltat relații, au produs lucrări și proiecte noi și au creat un program public de evenimente culturale.

Vă invităm vineri, pe 7 octombrie 2022, între ora 15:00 și 21:00, la Apartamentul Deschis, care va găzdui un program public, să cunoașteți și să participați la programul de evenimente culturale ce vine să finalizeze lucrările laboratorului de artă Re-publica lucrătorilor culturii.

Vineri, 7 octombrie 2022

15:00 / Ritual urban de Iulia Pînzari [MD]
Schimbarea spațiului din jurul nostru prin transformarea noastră folosind limbajul alegoric al ritualurilor antice de carnaval lac act de artă. Participanții se vor comporta ca niște adevărate personaje de carnaval folosind apeluri, propriile trupuri, imaginația, sentimentele și emoțiile.

16:00 / Pregătirea supei + instalație de Anna Albagli [US]
Instalația va explora materialitatea orașului în relație cu peisajul local și timpul geologic. Lucrarea ne va cere să privim ce ne conține și ce conținem. Supa de piatră (vegană) va fi un efort colectiv, în care participanții sunt rugați să contribuie cu diverse ingrediente la o supă pe care o vom consuma împreună.

17:00 / Lectură în ceașcă de cafea de Anna Kamay [AM]
Lectura în ceașcă de cafea este un ritual străvechi al femeilor, care constă în încetinirea ritmului, interacțiunea individuală, păstrarea spațiului și cuvintele vindecătoare, care oferă înțelegere și claritate. De obicei făcută acasă, ceremonia de la Apartamentul Deschis face ca acest eveniment intim să fie vizibil publicului, permițând trecătorilor să își ia timp pentru a contempla.

17:00 – 19:00 / Muzică de Shohin Qurbonov [TJ]

19:30 / Autopcity de Ștefan Rusu [MD] – proiecție de film 
rezumat: Alături de cercetători, arhitecți, sociologi, activiști urbani și artiști plastici am investigat procesele de transformare și urbanism, care au avut loc la Chișinău în perioada socialistă și în perioada independenței după 1991.
73 min / limba: română cu subtitrare în engleză

Proiecția va fi urmată de un panel de discuție cu Ana Popa [MD] – activistă în spațiul urban, lucrătoare culturală și toboșară în ROR Chișinău. Interesată în crearea de colectivități incluzive, orizontale și active din punct de vedere social. Co-fondatoare a Alianței Biciclete Chișinău (ABC) https://www.facebook.com/velochisinau

Anetta Dabija [MD] – co-fondatoare a ONG-ului Salvați Chișinău (https://savechisinau.org/). Interesată de proiectele de dezvoltare locală și de patrimoniul construit, urban și cultural. De asemenea, este o mare fană a istoriei și dezvoltării urbane a Chișinăului.

Discuția va fi în limba engleză și va fi moderată de Katerina Fuksova [CZ] – cercetătoare și antropolog cultural interesată de procesele urbane contemporane din Chișinău.

Vă invităm să urmăriți programul public al laboratorului Edu-Art 2022 / Re-publica lucrătorilor culturii / Auto-organizare pe timp de criză prin intermediul canalului telegram și paginii facebook.

În cadrul programului participă: Annie ALBAGLI [US], Antanina BABINA [BY], Anna BANTIUC [MD], Arina CAZAC [MD], Anetta DABIJA [MD], Dmitry ERMALOVICH-DASHCHYNSKY [BY/MD], Tatiana FIODOROVA [MD], Katerina FUKSOVA [CZ], Maria GUȚU [MD], Ruben HOLLINGER [CH], Temirtas ISKAKOV [KZ], Anna KAMAY [AM], Susan KATZ [US], Anastasiia KHLESTOVA [UA], Iuliia KOSTERIEVA [UA], Yuriy KRUCHAK [UA], Rada LEU [BG/CH], Aliona MAKHNACH [BY], Aynur MAMMADOVA [AZ], Casandra MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Margo OVCHARENKO [RU/UA], Melikset PANOSYAN [AM], Iulia PÎNZARI [MD], Maxim POLEACOV [MD], Ana POPA [MD], Ghenadie POPESCU [MD], Elena RUSSU [MD], Asia TSISAR [UA], Shohin QURBONOV [TJ], Elena ȘEREMET [MD], Frederikke THORNING [DK/MD], Eugeniu ȚURCAN [MD], Vladimir US [MD], Vasiluța VASILACHE [MD], Sviatlana VOLCHAK [BY].

Apartament Deschis / Flat Space este o replică funcţională a unui apartament de tip socialist, elaborat de artistul visual Stefan RUSU pentru a reprezenta identitatea proiectului CHIOŞC. Punctul de plecare în elaborarea designului a fost preocuparea pentru a expune public spaţiul privat al unui apartament limitat de standardele societăţii socialiste. Fenomenul blocurilor sociale este unul caracteristic ţărilor post-comuniste din Estul Europei şi care încă domină peisajul urban şi definesc identitatea spaţiului public.

CHIOȘC AIR / Re-publica lucrătorilor culturii – un proiect organizat de Asociația Oberliht în parteneriat cu Open Place și susținut de CEC Arts Link în cadrul programului Rețeaua Art Prospect, de Institutul Cultural Danez în cadrul programului Fondul Noii Democrații, de Fundația Culturală Europeană și de Ambasada Republicii Cehe din Chișinău.

EN

Edu-Art 2022 / Re-public of culture workers – open doors at Flat Space
Friday, October 7, 2022, 15:00-21:00
Flat Space
(68/1 Bucuresti St., Chisinau)

This September and October, the House of Zemstvo is hosting a group of emerging local artists and artists from the Art Prospect network / New Democracy Fund programme, invited to take part in an art lab with the topic of Self-Organisation in Times of Crisis. The activity aims to experiment with a model of society based on alternative cultural infrastructures, to share experiences of co-living and co-creation and to increase the resilience of the international cultural community in the face of crises. For 3 weeks participants reflected on self-organisation methods and the theme of alternative cultural spaces, developed relationships, produced new works and projects and created a public programme of cultural events.

We invite you on Friday, 7 October 2022, from 15:00 to 21:00 at the Flat Space, which will host a public programme, to get to know and participate in the programme of cultural events that comes to complete the work of the Re-public of cultural workers art lab.

Friday, 7 october, at Flat space (see the programme)

15:00 / City rituals by Iulia Pînzari [MD]
Practice and performing. Transforming space around us by transforming ourselves using allegorical language of ancient carnaval rituals is an act of art. Participants will act like true carnival characters using calls, their own bodies, imagination, feelings and emotions.

16:00 / Soup cooking + Installation by Annie Albagli [US]
Installation at Flat Space will explore the materiality of the city in relation to the local landscape and geologic time. The work will ask us to look at what contains us and what we contain. (Vegan) Stone Soup will be a collective endeavor, where all participants are asked to contribute one item to soup we will all consume.

17:00 / Coffee reading by Anna Kamay [AM]
Coffee cup reading is an ancient women’s ritual of slowing down, one on one interaction, holding space and healing words, that provide insight and clarity. Usually performed at home, the ceremony at Flat Space makes this intimate event visible to public, allowing the passers-by to take time to contemplate.

17:00 – 19:00 / Music by Shohin Qurbonov [TJ]

19:00 / Autopcity by Ștefan Rusu [MD] – film screening
73 min / language: romanian with english subtitles  
synopsis: Along with a number of researchers: architects, sociologists, urban activists and visual artists we have investigated the processes of transformation and urban planning which took place in Chisinau in the socialist period and during the independence adopted in 1991.

The screening will be followed by a panel discussion with Ana Popa [MD] – Activist in the urban space, cultural worker and drummer in ROR Chisinau. Interested in creating inklusive, horizontal and socially active collectives. Co-founder of the Chisinau Bike Alliance (ABC): https://facebook.com/velochisinau / 

Anetta Dabija [MD] – Co-founder of the NGO Save Chisinau (https://savechisinau.org/). Interested in local development projects and in built, urban and cultural heritage. As well, she is a big fan of Chisinau’s history and urban development.

The discussion will be moderated in english  by Katerina Fuksova [CZ] – Researcher and cultural anthropologist interested in contemporary urban processes in Chisinau.

We invite you to follow the public program of the laboratory Edu-Art 2022 / Re-publica to the workers of culture / Self-organization in times of crisis through our telegram channel and the facebook page.

Participants: Annie ALBAGLI [US], Antanina BABINA [BY], Anna BANTIUC [MD], Arina CAZAC [MD], Anetta DABIJA [MD], Dmitry ERMALOVICH-DASHCHYNSKY [BY/MD], Tatiana FIODOROVA [MD], Katerina FUKSOVA [CZ], Maria GUȚU [MD], Ruben HOLLINGER [CH], Temirtas ISKAKOV [KZ], Anna KAMAY [AM], Susan KATZ [US], Anastasiia KHLESTOVA [UA], Iuliia KOSTERIEVA [UA], Yuriy KRUCHAK [UA], Rada LEU [BG/CH], Aliona MAKHNACH [BY], Aynur MAMMADOVA [AZ], Casandra MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Margo OVCHARENKO [RU/UA], Melikset PANOSYAN [AM], Iulia PÎNZARI [MD], Maxim POLEACOV [MD], Ana POPA [MD], Ghenadie POPESCU [MD], Elena RUSSU [MD], Asia TSISAR [UA], Shohin QURBONOV [TJ], Elena ȘEREMET [MD], Frederikke THORNING [DK/MD], Eugeniu ȚURCAN [MD], Vladimir US [MD], Vasiluța VASILACHE [MD], Sviatlana VOLCHAK [BY].

The Flat Space / Apartament Deschis project is a functional replica of a socialist apartment designed by Stefan RUSU, commissioned to represent the identity of KIOSK project.
The point of departure for the design of the The Flat Space / Apartament Deschis project was to publicly display the private space of a flat limited by the standards of the socialist society, which still is a strong visual element within the contemporary urban and social landscape of East European countries.

CHIOȘC AIR / Re-publica culture workers is a project organized by the Oberliht Association in partnership with Open Place and supported by CEC Arts Link within the Art Prospect Network program, by the Danish Cultural Institute within the New Democracy Fund program, by the European Cultural Foundation and by the Embassy of the Czech Republic in Chisinau.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: