Cacofonia Donbasului – proiecție de film, 29.04.2022, 20:00

– – – scroll down for English – – –

RO

Cacofonia Donbasului – proiecție de film, 29.04.2022, 20:00

29 aprilie 2022, ora 20:00
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Vă invităm la proiecția filmului The Cacophony of the Donbas (2018), un film documentar de Igor Minaev [UA] despre propaganda și viața reală din Donbass din perioada sovietică până în prezent.

Proiecția urmează după plimbarea lunară Masa Critică, care promovează bicicleta ca mijloc de transport alternativ în oraș.

Programul evenimentului:

18:00Masa Critică
punct de pornire: Liceul „Gheorghe Asachi” (str. Pușkin 22) (traseul va fi stabilit pe loc)

20:00Proiecția filmului la Apartamentul Deschis
adresa: str. București 68/1, Chișinău

Detalii despre documentar

  • Какофонія Донбасу (Cacophonia Donbasului) – un film documentar de Igor MINAEV [UA/FR]
    Ucraina | 2018 | 61 min.

Un film contemplativ a cărui idee este de a explora crearea mitului despre Donbas, folosind imagini de arhivă din documentare și filme de lung metraj. Subiectul filmului se dezvoltă pe două planuri. Primul este viața prin ochii propagandei sovietice și Donbasul ca vitrină a ideologiei. Cel de-al doilea este viața reală, ascunsă de ochii indiscreți. Filmul folosește imagini de arhivă și înregistrări de interviuri cu foști locuitori din Donbas care au fost martori ai agresiunii rusești și au devenit victimele acesteia. Viața promitea să devină o simfonie de muncă, bucurie și bunăstare, dar s-a dovedit a fi o iluzie și o manipulare. 

Acum nu mai există iluzii. 
Simfonia Donbasului s-a transformat într-o cacofonie a Donbasului.

Despre autor

Igor Minaev [UA/FR] este regizor de film și teatru și scenarist. Între 1972 și 1977 a studiat în cadrul Departamentului de cinematografie al Institutului de Teatru și Cinema Karpenko-Kary din Kiev și a obținut o diplomă în regie de film.ocracy and Human Rights” cu filmul “The Unwanted”. În 2017, a fost nominalizată pentru Premiul germano-francez pentru jurnalism.

Evenimentul este gratuit, dar toată lumea este binevenită să doneze o mică contribuție pentru a-l susține pe cineast. Fie în numerar, fie online, prin intermediul platformei ucrainiene.

Această proiecție face parte din programul Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber, organizat în cadrul proiectului CHIOȘC.

EN

The cacophony of Donbas – film screening
29th April 2021, 20:00
Flat Space
(68/1, Bucuresti str., Chisinau)

We invite you to a screening of The Cacophony of the Donbas (2018), a documentary film by Igor Minaev [UA] about propaganda and real life in Donbass from the Soviet times until today.

The evening is following the monthly Critical Mass ride, which promotes biking as alternative transportation in the city – and for the third time also as a peace movement, saying no to war. 

Spread the word and enjoy the ride!

Schedule of the event:

18:00Critical Mass bike ride in Chisinau (Itinerary to be decided on the spot)
meeting point: Gheorghe Asachi Lyceum (22 Puskin St.)

20:00Film screening at Flat Space
address: 68/1, Bucuresti St.

Details about the documentary:

  • Какофонія Донбасу (The cacophony of the Donbas) , a film by Igor Minaiev [UA/FR]
    Ukraine | 2018 | 61 min. 
    Audio: Ukrainian/Russian, subtitles: English

A contemplative film whose idea is to explore the creation of the myth about the Donbas by using archive footage from documentary and feature films. The film’s plot develops along two planes. The first is life through the eyes of Soviet propaganda and the Donbas as a showcase of ideology. The second is real life, hidden from unwelcome eyes. The film uses archive footage and recordings of interviews with former Donbas residents who witnessed Russian aggression and became its victims. Life promised to become a symphony of work, joy and welfare, but turned out to be a delusion and a manipulation.
Now there are no illusions left.
The symphony of the Donbas has turned into a cacophony of the Donbas.

About the author:
Igor Minaiev [UA/FR] is a film and theatre director and a screenwriter. He studied in the Cinema Department of the Karpenko-Kary Institute of Theater and Cinema in Kyiv between 1972 and 1977, and earned a degree in Film Directing.

The event is free, but everybody is welcome to donate a small contribution to support Ukraine. Either cash during the event or online through the Ukrainian donation platform.

This screening is organized as part of Chisinau civic center – open air cinema program, organized in the frame of the KIOSK project.

%d bloggers like this: