Claca lucrătorilor culturii / Субботникк культурных работников / Subbotnik of culture workers, 16.04.2022, 16:00-21:00

– – – scroll down for English – – –

RO 

Claca lucrătorilor culturii și proiecție video

16 aprilie 2022, 16:00-21:00
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

salubrizare / masa de cultură / grădina urbană / spălătorie velo / proiecție de lucrări video

Vă invităm la o clacă la Apartamentul Deschis: curățăm spațiul, dar și bicicletele, săpăm în grădină, răsfoim reviste și ne socializăm sub ritmurile muzicii, primăvara, sâmbăta după-amiază.

Seara va fi urmată de o proiecție de lucrări video în prezența  artistului vizual Mihai Moldovanu [MD]:

 • RIPConnect | 2021 | 01 min. 29 sec.
  Un proiect realizat pentru concursul Digital Poetry 2021. Lucrările participanților au fost proiectate pe o instalație formată din 3 ecrane LED în poziție verticală, cu o înălțime de aproximativ 2 metri. A fost proiectată pentru prima dată în curtea AMTAP din Chișinău.
 • Impotență Reflexivă | 2021 | 16 min. 31 sec.
  “Reflective Impotence” este un colaj video care încearcă să simuleze experiența de bombardament senzorial cauzată de utilizarea intensivă a internetului. Accelerată parțial de Covid-19, tendința actuală este de intensificare a prezenței online a populației globale, generațiile tinere fiind cele mai prezente în acest spațiu. Teoreticianul Mark Fisher a ajuns la concluzia că această dependență de spațiul online duce la “impotență reflexivă”.
 • Failure Points | 2022 | 06 min. 28 sec.
  “Failure Points” explorează posibilitatea foarte reală a prăbușirii societății industriale. Pe măsură ce devenim din ce în ce mai dependenți de organizații complexe și de tehnologii complexe pentru a ne satisface nevoile, aceste structuri devin mai fragile, ceea ce crește riscul de eșec al civilizației. Muzică de @skunkworx.
 • Shamanic Energies | 2022 | 05 min. 18 sec.
  “Shamanic Energies” (Energii șamanice) este o ilustrație video experimentală a conceptului lui Terrence McKenna privind teoria maimuțelor drogate. Muzică de @skunkworx.

Despre autor

Mihai Moldovanu [MD] este un artist vizual interdisciplinar care lucrează în medii digitale și analogice. Lucrările sale au abordat idei precum Zeitgeist, criza climatică, capitalismul. El crede că ideologia joacă un rol important în menținerea hegemoniei capitaliste. Un mod crucial prin care ideologia capitalistă se reproduce este prin cultură, cultura mainstream fiind sinonimă cu mass-media corporatistă în secolul XXI. Mihai folosește imaginile create de mass-media corporatistă în încercarea de a întoarce împotriva sa expresiile sistemului capitalist și a culturii sale mediatice. Moldovanu a obținut o diplomă de licență în artă fotografică la University of South Wales (UK), în 2017.

EN

Subbotnik of culture workers and film screening

16th April 2022, 4 – 9 pm
Flat Space
68/1 București str., Chișinău

sanitation / culture table / urban garden / bike wash / video works

We invite you to cheer at Flat Space: we clean up the space, but also the bikes, dig in the garden, browse magazines and socialize to the rhythms of music in the spring afternoon.

It will be followed in the evening by a film screening of visual artist Mihai Moldovanu [MD], who will be present with a selection of his works: 

 • RIPConnect | 2021 | 01 min. 29 sec. 
  A project made for the Digital Poetry 2021 competition. The participants’ works were designed on an installation consisting of 3 LED screens in a vertical position with a height of approximately 2 meters. It was first screened at the AMTAP courtyard in Chisinau.
 • Impotență Reflexivă | 2021 | 16 min. 31 sec.
  “Reflective Impotence” is a video collage that tries to simulate the experience of sensory bombardment caused by the intensive use of the Internet. Partially accelerated by Covid-19, the current trend is to intensify the online presence of the global population, the younger generations being the most present in this space. Theorist Mark Fisher concluded that this dependence on online space leads to “reflective impotence”.
 • Failure Points | 2022 | 06 min. 28 sec. 
  “Failure Points” explore the very real possibility of the collapse of industrial society. As we become increasingly reliant on complex organizations and complex technologies to satisfy our needs these structures become more fragile, which increases the risk of failure of civilization.
  Music by @skunkworx.
 • Shamanic Energies | 2022 | 05 min. 18 sec. 
  Shamanic Energies” is an experimental video illustration of Terrence McKenna’s concept of Stoned Ape theory. Music by @skunkworx.

About the author

Mihai Moldovanu [MD] is an interdisciplinary visual artist working in digital and analogue mediums. His works have been dealing with ideas such as the Zeitgeist, climate crisis, capitalism. He believes that ideology plays an important role in the maintenance of capitalist hegemony. A crucial way in which capitalist ideology reproduces itself is through culture, mainstream culture being synonymous with corporate media in the 21st century. Mihai is using imagery created by corporate media in an attempt to turn the expressions of the capitalist system and its media culture against itself. Moldovanu has earned a Bachelor of Arts in Photographic Arts from the University of South Wales (UK), in 2017.

%d bloggers like this: