Despre ce ar trebui să fie viața – proiecție video // What life should be about – video screening, 25.03.2022, 19:30

moll

– – – scroll down for English – – –

RO

Despre ce ar trebui să fie viața – proiecție video 

25 martie 2022, ora 19:30
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Vom proiecta un scurt documentar despre viitorul bicicletei, realizat de Sarah Moll (2021). 

Proiecția urmează după plimbarea lunară Masa Critică, care promovează bicicleta ca mijloc de transport alternativ în oraș.

Programul evenimentului:

18:00 Plimbarea pe biciclete, Chișinău (traseul va fi stabilit pe loc)
punct de pornire: Liceul „Gheorghe Asachi” (str. Pușkin 22)

19:30Proiecție video la Apartamentul Deschis
adresa: str. București 68/1, Chișinău

Contribuții

  • What life should be about (Despre ce ar trebui să fie viața) – un film documentar de Sarah Moll [DE]
    Germania | 2021 | 15 min.

Documentarul de scurt metraj prezintă profilul meseriei de curier pe bicicletă în diferite orașe europene. Este vorba despre libertățile dar și obstacolele pe care le oferă bicicleta în calitate de mijloc de transport.

Filmul a avut premiera anul trecut în cadrul Festivalului Internațional Greenmotions din Freiburg (Germania).

Despre autoare

Sarah Moll [DE] este o regizoare independentă din Freiburg im Breisgau (Germania). Este autoare și regizoare independentă pentru film documentar (AG DOK), cu experiență în filmul scenic. În 2005 a câștigat premiul “Öngören Prize for Democracy and Human Rights” cu filmul “The Unwanted”. În 2017, a fost nominalizată pentru Premiul germano-francez pentru jurnalism.

Vă invităm la proiecția publică dedicată transportului durabil. Luna aceasta vom prezenta conținut audiovizual care încurajează utilizarea bicicletei și un scurt documentar.
Seara urmează să aibă loc o plimbare pe biciclete organizată lunar – Masa Critică, care promovează bicicleta ca mijloc de transport alternativ în oraș.
Răspândiți vestea și bucurați-vă de plimbare!

Ce este „Masa Critică”?

Masa Critică nu este o organizație. Este o coincidență neorganizată, o mișcare a bicicletelor pe străzi, o plimbare în fiecare lună care celebrează ciclismul și vine să revendice drepturile bicicliștilor în trafic. Este o idee și un eveniment. Nu este o competiție. În Chișinău, Masa Critică are loc în ultima vineri din lună.

„intrare” liberă / hai cu noi!

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului COVID19
Accesul la toate evenimentele se va face, la recomandarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Membrii publicului sunt rugați să se prezinte cu un certificat Covid și să respecte regulile de siguranță obligatorii (purtarea măștii, distanța de 1 m, verificarea temperaturii la intrare, este interzis consumul de băuturi alcoolice, alte cerințe posibile) pe toată durata evenimentului. Vă mulțumim!

Această proiecție face parte din programul Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber, organizat în cadrul proiectului CHIOȘC.

image_2022-03-23_18-43-00

EN

What life should be about – film screening
25th March 2021, 19:30
Flat Space
(68/1, Bucuresti str., Chisinau)

We are going to screen a short documentary about the future of biking, realized by Sarah Moll (2021).
The evening is following the monthly Critical Mass ride (link), which promotes biking as alternative transportation in the city. 

Spread the word and enjoy the ride!

Schedule of the event:

18:00Critical Mass bike ride in Chisinau (Itinerary to be decided on the spot)
meeting point: Gheorghe Asachi Lyceum (22 Puskin St.)

19:30Film screening at Flat Space
address: 68/1, Bucuresti St.

Details about the short documentary:

  • What life should be about, a documentary by Sarah Moll [DE]
    Germany | 2021 | 15 min.

The short documentary is presenting the job profile of bicycle couriers in various European cities. It is about the freedoms and hurdles of the bicycle as a means of transport.
It had its premiere last year at the International Greenmotions Festival in Freiburg (Germany). 

About the author:
Sarah Moll [DE] is an independent filmmaker from Freiburg im Breisgau in Germany. She is a freelance author and director for documentary film (AG DOK) with experience in scenic film. In 2005 she won the “Öngören Prize for Democracy and Human Rights” with her film “The Unwanted”. In 2017, she was nominated for the German-French Journalism Award. 

free ‘entrance’ / come and join us!

What is the “Critical Mass”?

The Critical Mass is not an organisation. Is a non-organised coincidence, is a movement of bicycles in the streets, a monthly stroll to celebrate the cyclism and to reclaim the rights of the cyclist in the streets. It’s an idea and an event. Is free. Is not a race. In Chisinau the Critical Mass takes place on the last Friday of the month.

Measures to prevent the spread of the coronavirus

Access to all events will be made based on the recommendations of the National Agency for Public Health. Members of the public are asked to bring a Covid-certificate and comply with mandatory safety rules (wearing a mask, distance of 1 m, checking the temperature at the entrance, it is forbidden to consume alcoholic beverages, other possible requirements) throughout the event. Thank you!

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open-air cinema project, organized in the frame of KIOSK project.

%d bloggers like this: