FILMCHIOȘC: Totuși, ne plimbăm – proiecție, 31 mai 2019, ora 21:00

– – – scroll down for English – – –

FILMKIOSK: Still we ride – screening, May 31, 2019, 9 pm

RO
– – – – –

Totuși, ne plimbăm – proiecție
un film documentar de Andrew LYNN, Elizabeth PRESS, Chris RYAN [US]
2005 | 35 min. | SUA | limba: engleză | subtitre: engleză

31 mai 2019, ora 21:00
Apartamentul Deschis

str. București 68/1, Chișinău

Vineri, 27 august 2004, cu doar câteva zile înainte de începerea Convenției Naționale Republicane, o operațiune masivă a poliției a fost în curs de desfășurare. Până la sfârșitul nopții, 264 de persoane au fost arestate. Această operațiune a marcat una dintre cele mai mari arestări în masă din istoria orașului New York – și arestații nu a făcut nimic ilegal.

Pentru mulți locuitori ai New Yorkului, operațiunea din august a fost prima ocazie când au auzit despre ceea ce a devenit un ritual lunar pentru comunitatea bicicliștilor din New York City; o plimbare liberă numită Masa Critică.

Totuși, ne plimbăm, este un documentar care surprinde atmosfera plină de bucurie a acestei călătorii din august, înainte ca să înceapă arestările și haosul care a urmat. Documentarul povestește cum a început această plimbare în San Francisco acum 10 ani și documentează represiunea poliției și bătăliile din curțile New Yorkului din ultimele douăsprezece luni. Filmul abordează aspecte legate de libertățile civile, de supraveghere, de puterea mass-mediei și de avantajele mijloacelor alternative de transport.

Ce este „Masa Critică”?
Masa critică nu este o organizație. Este o coincidență neorganizată, este o mișcare de biciclete pe străzi, o plimbare lunară pentru a sărbători ciclismul și a recupera drepturile bicicliștilor pe străzi. Este o idee și un eveniment. Este gratuit. Nu este o cursă.

Denumirea „Masa Critică” vine de la documentarul lui Ted White “Return of the Scorcher” (1992). În film, George Bliss descrie o scenă tipică din China, unde cicliștii nu pot traversa strada din cauza numărului mare de mașini aflate în mișcare și din cauza lipsei de semafoare. Fluxul de cicliști va umple intersecția, până când se va ajunge la o “masă critică”, care va forța trecerea prin intersecție.

În Chișinău „Masa Critică” are loc în fiecare ultimă vineri a lunii.

Programul evenimentului
19:00 – Plimbare pe străzile Chișinăului (itinerarul va fi determinat pe loc)
punct de plecare: Liceul Gheorghe Asachi (str. Pușkin 22)
punct final: Apartamentul Deschis (str. București 68)
21:00 – Proiecția filmului: Totuși, ne plimbăm [US] la Apartamentul Deschis

Vă aşteptăm cu drag!

“intrare” liberă

Această proiecție face parte din programul Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber, și beneficiază de suținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul proiectului CHIOȘC.

EN
– – – – –

Still we ride – film screening
A documentary short-film by Andrew LYNN, Elizabeth PRESS, Chris RYAN [US]
2005 | 35 min. | USA | language: English | subtitles: English

May 31, 2019, 9 pm
Flat Space
68/1, Bucuresti str., Chisinau

On Friday, August 27, 2004, just a few days before the start of the Republican National Convention, a massive police operation was underway. By the end of the night, 264 people were arrested. It marked one of the largest mass arrests in New York City’s history – and the arrested had done nothing illegal.

For many New Yorkers, August was the first time they heard of what has become a monthly ritual for New York City’s bike community; a free-forming ride called Critical Mass.

Still We Ride is a documentary that captures the joyous atmosphere of this August ride before the arrests began and the chaos that followed. It recounts how this ride first started in San Francisco over 10 years ago and chronicles the police crackdown and resulting court battles in New York over the last twelve months. The movie takes on issues of civil liberties, surveillance, the power of mainstream media, and the benefits of alternative means of transportation.

What is the “Critical Mass”?
The Critical Mass is not an organisation. Is a non-organised coincidence, is a movement of bicycles in the streets, a monthly stroll to celebrate the cyclism and to reclaim the rights of the cyclists in the streets. It’s an idea and an event. Is free. Is not a race.

The name “Critical Mass” comes from Ted White’s documentary Return of the Scorcher” (1992). In the film, George Bliss is describing a typical scene in China, where the cyclists, are not able to cross the streets because of the large amount of circulating cars and the lack of traffic lights. Traffic would queue up at these intersections until the backlog reached a “critical mass”, at which point that mass would move through the intersection.

In Chisinau the Critical Mass takes place on the last Friday of the month.

Schedule of the event
7 pm – Ride in Chisinau (Itinerary to be decided on the spot)
starting point: Gheorghe Asachi Lyceum (22 Puskin St.)
final point: Flatspace (68, Bucuresti St.).
9 pm“Still we ride” – film screening  in Flat Space

Come and join us!

free ‘entrance’

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open-air cinema project and is supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova in the frame of KIOSK project.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: