VIDEOCHIOŞC: selecție de filme scurte despre cicloturism, 27 aprilie 2018, ora 21:00

VIDEOKIOSK: selection of short videos about touring, April 27, 2018, 9:00 pm

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –
A merge cu bicicleta nu este pe atât de inofensiv pe cât pare. Este, bineînțeles, ecologic și economic: arde mai puțin petrol și asta nu poate fi decât un lucru pozitiv. Dar a merge cu bicicleta are și o foarte puternică conotație politică: semnifică un act de autonomie, independență și libertate. Un mijloc de transport fără bariere economice și faptul că te poți strecura oriunde, este visul oricăruia care vrea să se simtă autosuficient. De asemenea, este și un instrument cultural care îți permite să ajung în locuri mai izolate și să întâlnești oameni noi.

Cicloturismul / Turismul pe bicicleta este o ocupație veche, dar nu a fost niciodată pe atât de modernă! Aceasta implică ideea de a vedea turismul mai puțin în lumina capitalismului consumator de exotism, dar mai mult în jurul ideii de schimb.

Noi iți propunem să fii activ și să te alături mișcării Critical Mass din 27 aprilie (poți afla mai multe despre aceasta mișcare globala pe Wikipedia și în acest eveniment FB), iar după – să-ți odihnești picioarele urmărind scurte filmulețe la Apartamentul Deschis.

Trăiască bicicleta, trăiască dragostea, vino la Critical Mass si la protecția noastră de film!

Cicloturism pe platoul tibetan
Dave A
4’ / 2017

“Mulți oameni nu înțeleg de ce unii aleg să călătorească pe o bicicletă. Am fost unul dintre ei … apoi am încercat. Acum nu vreau să fac altfel. Acest videoclip este o încercare de a oferi o privire în lumea provocatoare, interesantă și plină satisfacții a tururilor pe biciclete. Clipurile sunt dintr-o călătorie în vara anului 2007, de aproximativ 4500 km de la Kashgar, Xinjiang, până la Dali, Yunnan (în China) traseu care traversează Tibetul în întregime.

Drumul de la Karakol
Fitz Cahall și Austin Siadak
25’ / 2013 / SUA

În vara anului 2011, atletul de outdoor research Kyle Dempster s-a pornit cu bicicleta prin Kârgâzstan, având la el o pereche de hărți exacte, o remorcă plină cu unelte de alpinism și un vocabular de 10 cuvinte kârghize. El a petrecut două luni pedalând și împingând bicicleta peste 1200 de km pe drumuri aflate în diferite stări de neglijare, trecând prin apele râurilor năvalnice, discutând cu personalul corupt al punctelor de control militare și făcând solo-uri pe pietre încă neescaladate și pe rute mixte. El a înregistrat călătoria cu aparatul de fotografiat – singurul său partener, prieten și, uneori, singurul receptor al discursurilor sale pentru zile-n șir.

Drumul înghețat
Ben Page
25’ / 2017 / SUA

“Filmat și editat în timp ce am făcut turul lumii cu bicicleta, acest film scurt cartografiază călătorie mea de iarnă în Arctica Canadiană, încheindu-mi călătoria pe continentul american. Constrânși de afirmația lui Jack London, că “orice om care este om poate călători singur”, am căutat aventura unei singurătăți perfecte. Cu toate acestea, am ajuns să realizez adevărurile dure a călătoriei într-un mediu atât de formidabil, care erau departe de imaginile romantice pe care le-am avut despre această țară. Drumul înghețat este o reflecție onestă asupra călătoriei mele solo; a minunei, a terorii și frustrării pe care am experimentat-o călătorind prin goliciunea neiertătoare a uneia dintre “ultimele mari sălbătăciuni” ale lumii.

Meleaguri cu frontierelor șterse (din expediția pe Drumul de Mătase)
11’ / 2012 / Canada
Kate Harris

Zece luni, zece țări și zece mii de kilometri de ciclism pe Drumul de mătase … în aproximativ zece minute!

Turul Europei pe trotinetă, Franța: Charentes Maritimes și Gironde
4′ / 2015 / Franța
La Trottineuse

29 noiembrie – 01 decembrie, plecând de la La Rochelle spre sudul Franței, ajungând în sfârșit la Ocean după ce a traversat Normandia, Pays de Loire și Poitou Charentes.

A luat feribotul la Royan, ajungând astfel pe cel mai înalt punct al Medocului în 20 de minute și apoi și-a dat drumul spre Arcachon.

Cea mai bună zi în Moldova! Orheiul Vechi – Chișinău
6’ / 2017 / Ukraina
Sergei Brovko

“Este mai abruptă decât Grand Canyon din SUA! Cea de-a cincea zi a fost #ceamaifaină parte a călătoriei mele cu bicicleta în jurul Moldovei. În ciuda faptului că nu dormeam bine noaptea, deoarece era foarte frig în cort. În ciuda oboselii acumulate și a stomacului gol. În ziua a 5-a am avut plăcerea maximă de a călători. Am fost pur și simplu într-o locație fabuloasă cu numele #StaryyOrhey (Orheiul Vechi). Cu siguranță nu am văzut niciodată Marele Canion. Și, în general, puține locuri am vizitat, dar Orheiul Vechi este cel mai frumos loc pe care l-am văzut în viața mea! Și mă voi întoarce cu siguranță acolo.”

‘intrare’ liberă

Această proiecție este parte a programului Centrului Civic al Chișinăului – cinema în aer liber, și beneficiză de suținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM în cadrul proiectului CHIOȘC.

EN
– – – – –
Riding a bike is not as neutral as it seems. It is of course ecological and economical: burning less oil has only good sides! But it is also terribly political: it is an act of autonomy, independence and freedom. A transport without economic barriers and the fact that you can slip everywhere, it is the dream of anyone who is looking for self-sufficiency. It also makes it a strong cultural tool that allows you to reach isolated places and allows new encounters. The cyclo-tourism is old but has never been so modern! It implies an idea of ​​seeing tourism less in the light of a capitalist consumption of exoticism, but on the basis of an exchange.

We propose to put yourself in action by coming to the Critical Mass on April 27 (more info about this international movement: wikipedia, and in this FB event), and then give your legs some rest while watching some short videos at Flat Space.

Long live the bike, long live the love, come to the Critical Mass and our projection!

Cycle Touring the Tibetan Plateau
Dave A
4’ / 2017

“Many people don’t understand why some choose to travel on a bicycle. I was one of them… then I tried it. Now I don’t want to do it any other way. This video is an attempt at providing a glimpse into the challenging, exciting, and incredibly rewarding world of cycle touring. The clips are from a Summer 2007 trip, about 4500kms from Kashgar, Xinjiang, to Dali, Yunnan (in China) crossing Tibet along the way.”

The Road from Karakol
Fitz Cahall și Austin Siadak
25’ / 2013 / USA

In summer 2011, Outdoor Research athlete Kyle Dempster took off on his bike across Kyrgyzstan with a couple mostly-accurate maps, a trailer full of climbing gear, and a vocabulary of 10 Kyrgyz words. He spent two months pedaling and pushing the bike more than 1200 km on roads of variable states of neglect, wading through wild rivers, dealing with corrupt military checkpoint staff, and soloing a handful of unclimbed alpine rock and mixed routes. He recorded the journey, his camera his only partner, friend, and sometimes the only receiving end of his conversations for days at a time.

The Frozen Road
Ben Page
25’ / 2017 / USA

“Self-shot and edited whilst cycling around the world, this short film charts my winter journey into the Canadian Arctic as I completed my bike ride up the American continent. Compelled by Jack London’s assertion, that ‘any man who is a man can travel alone’, I sought an adventure of perfect solitude. Yet, as I came to realise, the harsh truths of travelling in such a formidable environment were a long way from the romantic images I’d held of this land. The Frozen Road is an honest reflection on my solo trip; of the wonder, terror and frustration I experienced when riding through the unforgiving emptiness of one of the world’s ‘last great wildernesses’.”

Lands of Lost Borders Highlights Reel (from the Cycling Silk expedition)
Kate Harris
11’ / 2012 / Canada

Ten months, ten countries, and ten thousand kilometres of Silk Road cycling….in roughly ten minutes!

Europe Tour by footbike, France : Charentes Maritimes and Gironde
La Trottineuse
4′ / 2015 / France

Nov. 29th – Dec. 01, departing from La Rochelle towards the south of France, finally reaching the Ocean after kicking through Normandy, Pays de Loire, and Poitou Charentes.
A took a ferry boat at Royan, thus reaching the highest point of the Medoc in 20 minutes, and then kicked

The best day in Moldova! Old Orhei – Chisinau | Brovko Show
Sergei Brovko
6’ / 2017 / Ukraine

“Even steeper than the Grand Canyon in the US! The fifth day was the best for my entire bike trip around Moldova. Despite the fact that I did not sleep well at night, since it was very cold in the tent. Despite the accumulated fatigue and an empty stomach. It was on day 5 that I got the maximum pleasure from traveling. I was just simply in a fairytale place, called Old Orhei (Orheiul Vechi). I certainly never saw the Grand Canyon (Grand Canyon). And in general, still I haven’t seen many places but Orheiul Vechi is the most beautiful place I’ve seen in my life! And I will definitely return there.

free ‘entrance’

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema project and is supported by the Ministry of Education, Culture and Research of Republic of Moldova in the frame of KIOSK project.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: