CINEMA ÎN AER LIBER: Flotel Europa, 12 septembrie 2017, ora 20:30

OPEN AIR CINEMA: Flotel Europa, September 12, 2017, 8:30 pm

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –
Flotel Europa
film documentar de Vladimir Tomic
2015 / 70’ / Danemarca/Serbia

12 septembrie 2017, ora 20:30
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Pe timpurile când regizorul filmului era încă copil, el stătea în fața la „Flotel Europa” și era enorm emoționat de vederea acestei gigantice nave ancorate în portul din Copenhaga, devening o nouă casă pentru mama sa, fratele mai mare și el. Împreună cu alți o mie de refugiați din fosta Iugoslavie, au început o viață din nou pe corabie. La fel ca și cum făceau multe alte familii la începutul anilor ‘90, transmiteau mesaje video pe VHS(casete video) către tată care a rămas acasă, cu următorul conținut: imagini din bucătăria comună, cabina fără ferestre, camera cu televizor, excursii făcute cu noi prieteni mișto, o performanță de dans irealizabilă a Melisei. Directorul Vladimir Tomic ar fi putut să folosească acest material pentru a ilustra o copilărie pierdută și o mizerie a vieții refugiaților, dar, editând-o împreună și inspirându-și amintirile din acel moment, reușește să creeze ceva nou, ceva de-al său, ceva special. Schimbarea a perspectivei de la intern la extern transformă Flotel Europa într-un film autobiografic despre o soartă dificilă, care este cu atât mai emoționant pentru că eliberează refugiatul din rolul victimei – și transformă un tânăr timid într-o stea de film îndrăgit de public.

‘intrare’ liberă

Această proiecție este parte a programului Centrului Civic al Chișinăului – cinema în aer liber, și beneficiză de suținerea Ministerului Culturii al RM în cadrul proiectului CHIOȘC.

EN
– – – – –

Flotel Europa
documentary film by Vladimir Tomic
2015 / 70’ / Denmark/Serbia

September 12, 2017, 8:30 pm
Flat Space
București 68/1 street, Chișinău

When this film’s director was still a boy, he stood in front of “Flotel Europa“ and was hugely excited about the prospect of this gigantic ship moored in the port of Copenhagen becoming a new home for him, his mother and his older brother. Together with about 1000 other refugees from the former Yugoslavia, they started life anew on the ship. Like many families did in the early 90s, they used to send video messages on VHS to the father, who had stayed back home: footage of the communal kitchen, the windowless cabin, the TV room, excursions made with cool new friends, a dance performance by the unattainable Melisa. Director Vladimir Tomic could have just used this material to illustrate a lost childhood and the squalor of refugee life, but by editing it together and drawing on his memories of that time, he succeeds in creating something new, something of his own, something special. The shift in perspective from internal to external turns Flotel Europa in an autobiographical film about a difficult lot, which is all the more touching because it liberates the refugee from the role of the victim – and transforms a shy young man into a lovable film star.

free ‘entrance’

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema project and is supported by the Ministry of Culture of Republic of Moldova in the frame of KIOSK project.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: