FAȚADE PUBLICE / TANDEM / REFLECȚII: Pozitron / Botanica – proiecții video ale artiștilor din Dușanbe și Kiev, 20 iunie 2017, ora 21:30

PUBLIC FACADES / TANDEM / Reflections: Pozitron/Botanica – screening of videos by artists from Dushanbe & Kiev, June 20, 2017, 9:30 pm

RO

TANDEM / REFLECȚII: Pozitron / Botanica – proiecții video ale artiștilor din Dușanbe și Kiev

Apartament Deschis
20 iunie 2017, ora 21:30
str. București 68/1, Chișinău

Micuța Scufiță Roșie (Dușanbe / 2011 / fantasy, familial)
Filmul arată aventura unei fetițe din istoria scriitorului Charles Perot.

Crima perfectă (Dușanbe / 2011 / dramă, detectiv)
Aceasta e istoria unui cuplu tânăr care urmează să-și celebreze aniversarea. În aceeași zi, soțul îi spune soției că iubește o altă femeie.

Grăbește-te (Dușanbe / 2017 / artă-video)
Video-ul povestește despre oameni și circumstanțele lor.

Supliment (Dușanbe / 2017 / artă-video)
Acest video ilustează obișnuitele examene de la universități
rezigor: Khurshed Rasulzoda

Fereastra de vis-a-vis (Kiev / 2015 / rezigor: Yuriy Yudin)
Acum 4 luni, am observat că fereastra de vis-a-vis a apartamentului meu este luminată de-a lungul zilei, serei, nopții și dimineței. Lumina nu se stinge niciodată. Acesta e modul în care istoria primului meu film a început.

Acolo jos e liniște (Kiev / 2000 / rezigor: Kseniya Marchenko)
Metroul e o fabrică pentru grabă a pasagerilor. Mii de oameni, care nu se grăbesc să întrerupă agenda circulației, lucrează pentru a crea ritmul. La ce se gândește controlorul escalatorului, stând în interiorul cabinei sale în timpul orei de vârf? Cum ne văd casierii prin geamul lumii lor separate, decorat cu ghivece pentru flori. Ce pierde un lucrător de metrou în camera mică cu lucruri găsite?

TSVETAYEVA ȘI MAYAKOVSKOGO (STRĂZI) (Kiev / 2016 / rezigor: Polina Moshenska)
Troyeshchyna – un tipic complex de blocuri rezidențiale din Kiev. Cele mai mari artere ale cartierului sunt stăzile Tsvetayeva și Mayakovsky, ambele construite aproximativ simultan câțiva ani înainte de colapsul Uniunii Sovietice. Combinația dintre metrajul de arhivă și a filmărilor de azi ilustrează aproximativ 100 de ani de istorie – începând de perioada imediat după revoluție, în 1918, când Mayakovsky începe să-și creeze filmele, până în zilele de azi, când o persoană e capabilă să facă aproape orice, chiar să vadă dincolo de orizont. Sau la intersecția celor două străzi se găsește istoria celor două mulțimi din care poetul Mayakovsky făcea parte, mulțimi care au expulzat-o pe Tsvetayeva din turnurile lor de beton. În orice caz, aceasta e magia lucrurilor care se află în proximitate spațială unul față de altul, dar care au reușit să scape din atenția pietonilor.

Această acțiune face parte din programul Fațade Publice (28 mai – 1 iulie 2017) – un program de intervenții artistice, proiecții de film, radiou comunitar, expoziții, ateliere ce se desfășoară în cartierul Botanica al capitalei și este susținută de Ministerul Culturii al RM, Pretura Botanica, CAP Al. Plămădeală, CEC ArtsLink, MitOst, Fundația Culturală Europeană și Uniunea Europeană prin programul Europa Creativă.

EN

PUBLIC FACADES / TANDEM / Reflections: Pozitron/Botanica – screening of videos by artists from Dushanbe & Kiev

Flat Space
June 20, 2017, 21:30
68/1, Bucuresti str., Chisinau

The little red riding hood (Dushanbe / 2011 / fantasy, family)
This film shows the adventure of a little girl from the story of writer Charles Perot.

The perfect crime (Dushanbe / 2011 / drama, detective)
This is the story of a young couple who are going to celebrate their anniversary. But on the same day the husband says his wife that he loves another woman …

Hurry (Dushanbe / 2017 / video art)
This video tells about people, the circumstance, about them.

Feed (Dushanbe / 2017 / video art)
This video will tell about the usual passing exams at universities.
director: Khurshed Rasulzoda [TJ]

FACING WINDOW (Kyiv /2015 / director: Yuriy Yudin [UA])
4 months ago, in my apartment, I’ve noticed that the facing window is lit during day, evening, night, and morning. The light never turns off… This is how the story of my first and very important film has started.

IT’S SILENT DOWN BELOW (Kyiv, 2000, Director: Kseniya Marchenko [UA])
Metro is a factory of rush for the passengers. Thousands, who do not hurry to break the circulation schedule, work to create the rhythm. What does the escalator controller think of, sitting inside her booth during the rush hour? How do the cashiers see us through the window of their own, separate world, decorated with flowerpots? What a metro worker in the small room with found items loses?

TSVETAYEVA AND MAYAKOVSKOGO (STREETS) (Kyiv, 2016, Director: Polina Moshenska [UA])
The typical living blocks – Troyeshchyna in Kyiv. The neighborhood’s biggest pulsing arteries, Tsvetayeva and Mayakovsky Streets, were constructed almost simultaneously several years before the Soviet Union collapse. The combination of archival footage and today’s shootings brings up the almost 100 years of history – from right after the revolution, in 1918, when Mayakovsky starts to make films, until the modern day, when a person is capable of almost anything, even looking over the horizon. Or in the intersection on the two streets there is a story of the masses whose poet Mayakovsky was; the masses who ousted Tsvetayeva from their concrete towers. In any case, it is a magic of the closest things that the pedestrians wouldn’t pay attention to.

The action is part of the Public Facades program (May 28 – July 1, 2017) – a program of artistic interventions, film screenings, community radio, exhibitions and workshops that takes place in the Botanica neighborhood of the capital, and is receiving support from Ministry of Culture of Republic of Moldova, Botanica local city hall, Al. Plamadeala College of Art and is co-financed by CEC ArtsLink, Mitost, European Cultural Foundation and the European Union through Creative Europe program.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: