Un oraș construit de tine pentru comunitatea ta / Город, построенный тобой для твоего сообщества / A city made by you for your community – campanie, 2 mai 2017, ora 18:00

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English version – – –

Город, построенный тобой для твоего сообщества

RO

UN ORAȘ CONSTRUIT DE TINE PENTRU COMUNITATEA TA!

2 mai 2017, ora 18:00
Apartamentul Deschis (Strada București, 68)

Biroul de Inovație Urbană de la Apartament-ul Deschis dă start campaniei ”Un oraș construit de tine pentru comunitatea ta!”, care își propune să implice locuitorii din Chișinău în procesul de planificare, reamenajare, construire și îmbunătățire a orașului. Ne dorim un oraș frumos pe care să-l construim împreună.

Biroul de Inovație Urbană va funcționa în calitate de colector de idei, urmînd să adune sugestii și proiecte de ameliorare a orașului Chișinău. Din start vom pune la dispoziție o căsuță poștală în Scuarul B68, care va colecta sugestiile și proiectele Dvs. Ulterior, echipa Asociației Oberliht, în colaborare cu un colectiv de arhitecți, juriști, designeri și alți specialiști vă va ajuta la implementarea ideii Dvs.

Campania se va desfasura pe parcursul lunii mai 2017, iar doritorii de a veni cu propuneri sînt invitați la Apartamentul Deschis în perioada 3-26 mai 2017, între orele 16:00-18:00.
În cadrul evenimentului vom lansa campania și vom inaugura căsuța poștală. De asemenea, vă vom explica conceptul, scopurile și misiunea campaniei.

Campania Un oraș construit de tine pentru comunitatea ta! face parte din proiectul Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune, susținut de Fundația Culturală Europeană și de Ministerul Culturii al Republicii Moldova.

РУ

Город, построенный тобой для твоего сообщества

2 мая 2017, 18:00 
Открытая квартира (ул. Букурешть 68/1, Кишинев)
Бюро Городских Инноваций Открытой Квартиры дает старт кампании «Город, построенный тобой для твоего сообщества!». Кампания приглашает присоединиться кишиневцев к процессу планирования, благоустройства, строительства и улучшения Кишинева. Мы хотим жить в красивом городе, который построим вместе.

Бюро Городских Инноваций будет работать, как платформа идей, собирая предложения и проекты по благоустройству Кишинева. Сначала в вашем распоряжении будет почтовый ящик в сквере B68 (Открытая Квартира), в котором будут накапливаться идеи и проекты. Затем команда Ассоциации Оберлихт в сотрудничестве с коллективом архитекторов, юристов, дизайнеров и других специалистов поможет в реализации ваших разработок.

Кампания будет длиться на протяжении мая 2017 года. Желающих поделиться идеями ждем в Отрытой квартире в период с 3-26 мая, с 16:00-18:00.
Ждем вас на мероприятии 2 мая 2017, в 18:00, для совместного запуска кампании. Также на месте установим почтовый ящик и объясним концепт, идеи и задачи кампании.

Программа «Город, построенный тобой для твоего сообщества!» является частью проекта «Совместные действия для общественного блага», поддерживаемого Европейским Культурным Фондом и Министерством Культуры Республики Молдова.

EN

A CITY MADE BY YOU, FOR YOUR COMMUNITY!

2nd of May 2017, 6 pm
Flat Space (68, București str., Chisinau)

The Office for Urban Innovation at the Flat Space initiates the campaign ”A city built by you for your community!”, that aims to involve the inhabitants of Chișinău in the process of planning, rebuilding, construction and improvement of the city. We want to build the city together.

The Office for Urban Innovation will work as an idea collector that gathers suggestions and proposals for the improvement of the city of Chișinău. From the beginning we will install a post box in the B68 Square, where you can place your ideas and suggestions. Later, the Oberliht team will work together with you and collectives of architects, lawyers, designers and other experts in order to help you to implement your idea.

The campaign will take place during the month of May 2017 and people that have ideas and suggestions can come to the Flat Space between May 3-26, between the hours 4 – 6 pm
On May 2, 2017, at 6 pm we will launch the campaign and we will inaugurate the postal box. Also, we will explain to you the concept, the goals and the mission of the campaign.

The campaign A city built by you for your community! is part of the Connected Action for the Commons, supported by the European Cultural Foundation and by the Ministry of Culture of Republic of Moldova.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: