CINEMA ÎN AER LIBER: Paradis pe pămînt de Cecylia MALIK, 17 mai 2016, ora 21:00

cecylia malik 8

– – – scroll down for English – – –

OPEN AIR CINEMA: Paradise on Earth by Cecylia MALIK

RO
– – – – –

Paradis pe pămînt
17 mai 2016, 21:00
film documentar de Cecylia MALIK
2015, 52′

Apartament Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Paradis pe pămînt (Raj na ziemi) este o înregistrare intimă a unei prietenii de doi ani între Cecylia Malik (directoarea de film) și artistă din Cracovia, și un cuplu fără adăpost. Relația a început de atunci cînd Artur și Iwona au invitat directoarea de film la nunta lor, după care au continuat cu un schimb de experiențe, Cecylia invitînd protagoniștii să participe în unul din proiectele sale artistice. Tinerii îndrăgostiți dezvăluie autoarei o lume diferită, imaginea orașului pe care ea nu o cunoștea pînă acum.

Cecylia MALIK este o artistă de artă vizuală, pictoriță, performer și directoare de film. Ea a participat la mai multe expoziții cu proiecte artistice precum Orașul, Concert la Mr Hobo’s (Galeria Zderza, Krakow), 365 de Copaci, 6 Rîuri, Împletituri ale Rîiului Białka, Rezerva Orașului, Lăcomie. Orașe, Masă Critică de Apă. Împreună cu Justyna Koeke, ea a susținut două proiecte: Strada Smoleńsk 22/8 și Colectivul Modraszek. Filmele ei combină arta video și aspecte documentare.

‘intrare’ liberă

Această proiecție este parte a programului Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber, și beneficiză de suținerea Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Direcției Cultură PMC și a Fundației Culturale Europene în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

cecylia malik 9

EN
– – – – –

OPEN AIR CINEMA: Paradise on Earth
May 17, 2016, 9 pm
documentary film by Cecylia MALIK
2015, 52′

Flat Space
Chisinau, Bucuresti str. 68/1

Paradise on earth (Raj na ziemi) is an intimate record of a two-year friendship between Cecylia MALIK, the film director and an artist from Krakow, and a homeless couple. The relationship started when Artur and Iwona invited the director to their wedding after which they continued to exchange experiences. The couple in love reveals a different world to the author, the city’s image she has not known so far, while the director invites the protagonists to participate in one of her artistic projects.

Cecylia MALIK is a visual artist, painter, performer and film director. She has had many exhibitions and prepared a number of artistic projects, including The City, Concert at Mr Hobo’s ( Zderzak Gallery, Krakow), 365 Trees, 6 Rivers, Braids of the Białka River, The City Reserve, Greed. Cities, Water Critical Mass. Together with Justyna Koeke, she carried out two projects: Smoleńsk Street 22/8 and The Modraszek Collective. Her films combine video art and documentary forms.

free ‘entrance’

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema program and is supported by the Ministry of Culture of Republic of Moldova, Cultural Department of Chisinau municipality and European Cultural Foundation in the frame of the Connected Action for the Commons project.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: