Peste drum de Apartamentul Deschis / Across the street of Flat Space

2_web

– – – scroll down for English – – –

Peste drum de Apartamentul Deschis / Across the street of Flat Space

RO
– – – – –

Recent am decis să explorăm cartierul din vecinatatea Apartamentului Deschis, pentru a informa oamenii ce trăiesc acolo şi pentru a-i implica în activităţile noastre. Deci, în calitate de voluntar, am avut minunata sarcină de a descoperi curţile de pe strada Bucureşti şi trebuie să spun că ceea ce poţi găsi acolo este destul de interesant. În mijlocul oraşului Chişinău găseşti mici grădini interioare care îţi oferă impresia că te afli într-un sat Moldovenesc. (Încă nu am fost intr-un sat Moldovenesc, dar presupun că arată cam aşa.) O altă chestiune interesantă care o poţi observa e contrastul între săraci şi bogaţi. Poţi vedea mici căsuţe si brusc apare o casă modernă şi uriaşă ce mi-a reamintit puţin de o ambasadă.

IMG-058_web

O privire din stradă în una din ogrăzi / A look into one of the countyards from the street

Nu am fost foarte fericită referitor la cîinele ce trăieşte în una din curţi, deoarece, el lătra ca nebunul de fiecare dată cînd intram în ogradă. Din fericire, el era legat şi nu mă putea vîna / urmări! Dar trebuie să admit că cîinele era un paznic foarte bun.

IMG-054_web

Cîinele în căsuța lui / The dog in his house

Alături de nişte pisici drăguţe am văzut nişte găini, sau doar le-am auzit. Găinele, îndeosebi, sunt un semn al vieţii rurale.

IMG-050_web

Găini în centrul Chișinăului / The chickens in the center of Chisinau

În timp ce mă plimbam prin aceste curţi aveam sentimentul că eram un intrus / oaspete nedorit, însă nu reacţiile oamenilor ma făceau să ma simt astfel. Am primit doar nişte priviri curioase, şi atît. Nimeni, de fapt, nu a vorbit cu mine şi nu m-a întrebat ce fac în aceste ogrăzi, cu toate că unele păreau particulare, sau diferite de curţile unde, de regulă, ar avea acces multă lume. Poate asta era din cauza că păream ca cineva care s-a rătăcit sau care vizitează pe cineva din vecinătate.

La moment încă mai există bariera lingvistică, ce face mai dificil să comunic sau să-mi fac ceva prieteni acolo, dar asta se referă doar la oameni. Pot mereu să încerc să fiu prieten cu cîinele sau găinele! Presupun că cea mai bună cale e să le dau mîncare. Într-un final acestea sunt doar primele impresii şi mai este atît de descoperit.

Bianca STUMPTNER

IMG-048_web

Variații în arhitectură / The differences between the architecture

EN
– – – – –

Lately we decided to start to communicate with the neighborhood around Flat Space, to inform the people living there and to get them involved into our activities. So, as a volunteer, I got the wonderful task to discover the courtyards on Bucuresti Street and I have to say it’s quite interesting what you can find there. In the middle of the city of Chisinau you find small inner yards that give the impression that you are in a Moldovan village. (I haven’t been to a village yet but I suppose they look a little bit like that.) Another interesting thing that you can see there is the extreme contrast between the poor and the rich. You have really small houses and then suddenly there is this super big and really modern house, which reminds me a little bit of the embassy.

I wasn’t so happy about the dog that lives in one of the yards, because he was barking like crazy every time I entered the yard. Luckily he was chained that’s why he couldn’t hunt/chase me! But I have to say that this dog is a really good guard.

Next to really nice cats I also saw some chickens or I just heard them. Especially the chickens are a sign of the really rural lifestyle.

When I was walking in these yards I kind of had the feeling of being some intruder, but it was not because of the reactions of the people. I got some curious looks and that was all. Nobody really talked to me or asked me what I was doing in these yards although they seem to be really private ones, where normally not a lot of people go into. Maybe I just looked really lost or I looked like a visitor for somebody else in the neighborhood.

Right now I still have the language barrier, which makes it really difficult to communicate or make some friends there, but for now that refers just to the people. I can always try to be friend with the dog and the chickens! I suppose the best way is to give them food. In the end these are just my first impressions and there is still so much to discover.

Bianca STUMPTNER

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: