Nu lăsa mașina să-ți ocupe locul / nu lăsa mașina să te reprezinte! // Don’t let your car take your place! / don’t let your car represent you!

IMG_7809_web

– – – scroll down for English – – –

Nu lăsa mașina să-ți ocupe locul / nu lăsa mașina să te reprezinte! //
Don’t let your car take your place! / don’t let your car represent you!

RO
– – – – –

Campania noastră împotriva utilizării necorespunzătoare a spaţiului public de către şoferi, încet-încet obţine tot mai mult impact. Vinerea trecută am decis să activăm campania, invitând locuitorii oraşului să ni se alăture pentru a distribui fluturaşe. Din păcate, doar câteva persoane au venit (trebuie să admitem că a fost, în parte, din cauza planificării proaste a evenimentului şi vom lua notă pentru a ne organiza mai bine în viitor), dar suprinzător, reprezentanţi ai mass-media au venit la Bucureşti 68 pentru a filma acţiunea noastră. Deşi au fost un pic dezamăgiţi de lipsa de oameni, au reuşit să înregistreze material suficient pentru a arăta că în oraşul Chişinău au loc nişte acţiuni. Este interesant să observăm rezultatele:

Moldova 1 a hotărât să aducă în atenţia telespectatorilor conflictul dintre pietoni şi proprietari de maşini, inclusiv un şofer ţipând, un om care nu putea înţelege ce se întâmplă regăsindu-se înconjurat de trei camere. Dar pare-se nimeni nu realizează că nu există nici o diferenţă între un pieton şi un proprietar de maşină, pentru că imediat ce şoferul parchează maşina sa pe trotuar, devine şi el un pieton afectat.

Pe de altă parte, TVC 21 a preferat să sublinieze faptul că autorităţile ar trebui să se implice în acest conflict şi că ar trebui să fie creată o reţea de transport alternativ, iar reţeaua existentă de transport public ar trebui îmbunătăţită.

În sfârşit, editorul de la TV7 a încercat să prezinte acţiunea cu entuziasm şi puţin exotism, susţinând că “Străinii fac regula”. Eu sunt o străină şi aş dori să spun că nu sunt de acord cu titlul acesta. Scopul nostru nu este să dictăm regulile şi legile (care deja există) în oraşul Chişinău; scopul nostru, ca voluntari, este să observăm, să învăţăm şi să ajutăm cât de mult putem, dar niciodată să impunem civilizaţia europeană occidentală în defavoarea civilizaţiei europene estice.

Oricum, sperăm că atenţia venită din partea mass-media va contribui la succesul acţiunilor viitoare şi că mai mulţi locuitori ai Chişinăului ni se vor alătura în campania pentru un spaţiu public liber de maşini.

Noi nu am vrut ca prezenţa camerelor să ne distragă atenţia prea mult, aşa că după ce au plecat jurnaliștii, am continuat acţiunea noastră şi am mers în centrul oraşului pentru a distribui fluturaşe.

Din acest motiv vă invităm să vă alăturați noii noastre acțiuni și să ne ajutați să distribuim fluturașe cu mesajul “FELICITĂRI! Automobilul dvs. este al 200.000-lea într-un oraș proiectat pentru 80.000 mașini!”. Puteți descărca fluturașul de aici.

Ne întîlnim pe 11 martie 2013, la ora 16:00 la Apartament Deschis (str. București 68/1, Chișinău). Vă așteptăm!

Laura Bohigas Vendrell
februarie 2013

IMG_7824_web

EN
– – – – –

Our campaign against the misuse of public space by the car drivers, is slowly getting more and more impact. Last Friday, we decided to activate the campaign by inviting other people to join us to distribute the flyers. Sadly, just few people joined (we have to admit that it was, in part, due to our bad planning of the event, and we take note to improve it in the future), but surprisingly, the mass media came to Bucuresti 68 to film our action. Although they were a little bit disapointed by the lack of people, they manage to record enough material to show that some action was happening in the city of Chisinau. It is interesting to see the results.

Moldova 1 decided to highlight the conflict between pedestrians and car owners, including a screaming driver, a man that couldn’t understand what was going on and found himself surrounded with three cameras. The funny part is that nobody seems to realize that there is no difference between a pedestrian and a car owner, as, as soon as the driver parks his car on the sidewalk, he becomes an affected pedestrian.

On the other side, TVC 21 prefered to point out the fact that the autorithies should be involved into the conflict and that a network of alternative transport should be created, as well as the existing public transport network should be improved.
Finally, the editor of TV7 tried to put excitment to the action including an exotice touch and claiming that Foreigners make the rule. As a foreigner, I would like to disagree with the headline. Our purpose is not to dictate the rules and laws of the city of Chisinau, which are already there, our purpose as volunteers is to observe, to learn, and to help as much as we can, but never to impose our western european civilization to your eastern european civilization.

Anyway, we hope that the atention the mass media gave to us will help on the success of future actions and that more citizens of Chisinau will join us in the campaign for a public space free of cars.

But we didn’t want that the presence of the cameras erase our duty, so as soon as they left, we proceed to the action and walked the city center to distribute the flyers.

That’s why we would like to invite you to join us in our next action to help us to distribute flyers with the message “CONGRATULATIONS! Your car is the 200.000 in a city designed for 80.000 cars“. You can download the flyer here.

We will meet on March 11, 2013 at 16:00 at Flat Space (Bucuresti 68/1, Chisinau). Hope to see you there!

Laura Bohigas Vendrell
February 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: