Democrație în oraș – atelier / Democracy in the city – workshop, 16.12.2012, ora 12:00-18:00

2_11_2_oberliht_scuar_web

— – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

DEMOCRAŢIE ÎN ORAŞ – atelier
16 decembrie 2012, 12-18:00
locaţie: Teatrul Spălătorie
str. M. Eminescu 72, Chişinău

Asociaţia Oberliht vă invită să participaţi la atelierul nostru DEMOCRAŢIE ÎN ORAŞ ce va avea loc pe 16 Decembrie 2012. Un atelier care explorează dimensunea spaţiului public, metodele alternative de utilizare a acestuia şi ne permite să aflăm mai multe despre oraşul în care locuim. Veţi fi invitaţi să citiţi cîteva texte şi să priviţi un interviu în baza cărora vom iniţia o discuţie despre Chişinău. Pe parcursul atelierului vom crea noi mesaje în concordanță cu acesta, vom învăţa noi tehnici de modelare a hîrtiei (origami) alături de participanții la proiectul de schimb de tineri “Turnul Babel” şi vom dezvolta noi instrumente de comunicare care ne vor permite să angajăm locuitorii într-o manieră interactivă.

Programul zilei de 16 decembrie 2012, 12:00 – 18:00: – În timpul atelierului vom privi următorul interviu realizat cu Enrique PEÑALOSA, fost primar al oraşului Bogotá: https://www.youtube.com/watch?v=8hWRXdUJPPA [EN] (vă încurajăm să-l priviţi chiar şi pînă la workshop) – După vizionarea documentarului va urma o discuţie despre democraţie în oraş – Mai tîrziu vom crea mesaje noi şi vom învăţa tehnici de modelare a hîrtiei – Atelierul va finaliza cu o discuţie despre cum să transmitem mesajul nostru către un public mai larg.

Dacă doriţi să participaţi, trimiteţi un email cu datele dvs. de contact la adresa voluntar@oberliht.org.md. Noi rugăm toţi participanţii să citească următorul text înainte de a participa la atelier:
http://calimara-cu-cerneala.blogspot.com/2007/10/ideologia-sociala-masinii.html [RO]
http://velotransunion.ru/andre_gorz [RU]
http://chisineu.files.wordpress.com/2012/11/biblioteca_motorcar_gorz.pdf [EN]

participarea la atelier este gratuită

windprotest-003-10

EN
– – – – –

DEMOCRACY IN THE CITY – workshop
December 16, 2012, 12-18:00
location: Spălătorie Theatre
str. M. Eminescu 72, Chisinau

Oberliht Association invites everybody to take part in our workshop DEMOCRACY IN THE CITY on the 16th of December 2012. A workshop that explores the definitions of public space, alternative ways for using it and to learn more about the city we live in. You will be invited to read few texts and watch one interview based on which we will initiate a discussion about Chisinau. During the workshop you will have to conceive new messages according to the proposed topic and learn new techniques for paper modeling – origami together with the participants of the youth exchange project “The Tower of Babel“, and develop new tools of communication, which will help us to engage the inhabitants in an interactive way.

Program for December 16, 2012, 12 am – 6 pm: – During the workshop we will watch the following documented speech by Enrique PEÑALOSA, former mayor of Bogotá: https://www.youtube.com/watch?v=8hWRXdUJPPA [EN] (you are encouraged to watch it even before the workshop) – It will be followed by a discussion about democracy in the city – Later we will conceive new messages and learn paper techniques for creating origami – The workshop will finalize with a discussion about how to promote our message to a broader audience.

If you would like to participate send an email to voluntar@oberliht.org.md with your contact details. We ask all participants to read the following text before attending the workshop:
http://calimara-cu-cerneala.blogspot.com/2007/10/ideologia-sociala-masinii.html [RO]
http://velotransunion.ru/andre_gorz [RU]
http://chisineu.files.wordpress.com/2012/11/biblioteca_motorcar_gorz.pdf [EN]

Participation in the workshop is free of charge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: